İSG Profesyönelleri için İSG Katipte Yeni Dönem

İSG Katip (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip İzleme Programı) web adresinde 23 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan bir duyuruda, bundan sonraki dönemlerde, İSG Profesyönellerini ilgilendiren vize işlemleri, sınav başvuru işlemleri, eğitim sınav ve sertifika bilgileri ve çalışma sürelerine ilişkin raporlara
E devlet üzerinden ulaşılabilecek/ yapılabilecek şekilde yeni bir düzenleme gerçekleştirilmiş.

Özellikle vize işlemlerinde 60 güne varan bekleme süresi bu haliyle oldukça kısalacak görünüyor...

İSGKATİP Web Sitesindeki Duyuru Metni

Bilindiği üzere; iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri ile diğer sağlık personeli eğiticilerinin sınav ve belgelendirme işlemleri Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bürokrasinin azaltılması ve İSG Profesyonellerinin sistemde yer alan bilgilerini ve durumlarını bireysel olarak izleyebilmeleri amacıyla İSG-KATİP uygulaması güncellenerek hizmete sunulmuştur.

Güncellenen İSG-KATİP ile birlikte;


  1. İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli ve eğitici sertifikaları almak üzere yapılacak başvuru işlemleri,
  2. Bakanlığımızca yapılan ve/veya yaptırılan İSG sınavlarına başvuru işlemleri,
  3. Sertifika sahibi İSG Profesyonellerinin vize başvuru işlemleri,
  4. SGK sicil numarası olmayan işyerlerine ait sözleşmelerin bildirimleri,
  5. İSG Profesyonellerinin; eğitim, sınav ve sertifika bilgileri ile çalışma sürelerine ilişkin raporlara erişimi,

e-Devlet üzerinden yapılabilir şekilde düzenlenmiştir. İşlemler elektronik ortamda başlatılacağı gibi sürecin tamamı İSG Profesyonellerince İSG-KATİP üzerinden izlenebilir ve yönetilebilir hale getirilmiştir.

İSG Katip Duyurularının Güncel Olarak Takibi

Bu süreçte yürütülecek iş ve işlemlerle ilgili Genel Müdürlüğümüzce yayınlanacak duyuruların güncel olarak takip edilmesi ve söz konusu duyurular doğrultusunda hareket edilmesi önem arz etmektedir.

Yorumlar