Fiili Çalışma Süreleri Hk. (İş Güvenliği Uzmanları - Sertifika Yükseltme)

Selamlar Değerli arkadaşlar, 25.06.2018 tarihli isgkatip.csgb.gov.tr adresinde yayınlanan duyuruda fiili çalışma sürelerinde yaşanan karmaşayı bitirecek yeni bir uygulama başlatılmış bu yazıda İSG Profesyönellerini, daha doğrusu İş Güvenliği Uzmanlarını yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili görsel bir bilgilendirme yapacağız.

Fiili Çalışma Sürem Ne Kadar
Bunu öğrenebilmeniz için öncelikle isgkatip.csgb.gov.tr adresinden e devlet şifrenizle sisteme İSG KATİP e giriş yapalım.
Burada bizi yeni isgkatip giriş ekranı karşılıyor Sorgulama Başvuru ekranına tıklayalım.
Sorgulama Başvuru ekranına tıkladığımızda aşağıdaki gibi yeni bir pencere açılacaktır.
İş Güvenliği Uzmanlığı İşlemlerini Seçip Sorgulama Başvuru Butonuna tıklayalım.
Bu ekrana tıkladıktan sonra karşımıza aşağıdaki gibi yeni bir pencere açılacaktır.
Gelen sayfada Kişi Kartı butonuna tıkladığımızda numaralandırdığım 3 tane alan var aşağıdaki paragrafta bunları açıklamaya çalışalım.
İş Güvenliği Uzmanlarını en çok ilgilendiren başlıklar bu kişi kartına iliştirilmiş durumda bunlar 2. bölümde görülebiliyor.

 1. Aldığımız İSG Eğitimleri (C sınıfı B, Yükselme, A Yükselme Gibi
 2. Sertifikalar, Aldığımız sertifikaların Tarihi ve sınıfı
 3. Aldığımız ihtarlar,
 4. Mahkemede olan dosyalarımız (İnşallah hep boş olmasını temenni ediyoruz)
 5. Sınav durumumuz
Bu ekranların hemen üstünde 3 numara ile işaretlediğim fiili Çalışma raporu hazırla butonuna tıklayalım.

Karşımıza gelen ekranda Süre Hesapla butonuna bastığımızda fiili çalışma süremizi karşımıza getirecektir.

Süre Hesapla butonuna bastıktan sonra hangi tehlike sınıfında kaç gündür çalıştığımızı bize gün hesabı ile söylüyor, B sınıfı iş Güvenliği uzmanlığı sınavına girebilmek için en az 1095 gün çalışmamız gerektiği için 1 yıl 1 (366) gün sonra B sınıfı yükseltme sınavı için başvuru yapabileceğimi görüyorum :)

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar ile (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların eğitim kurumlarına yapacakları başvurulara dair hususlar 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" in 24 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Belge Yükseltmek İçin Fiili Çalışma Süreleri Ne Kadar

Bu kapsamda (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesiyle en az 3 yıllık (1095 gün), (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesiyle en az 4 yıllık (1460 gün) fiili hizmet süresinin tamamlanması gerekmekte olup bu sürelerin hesabında uzaktan eğitimin başladığı tarihe kadar yapılan çalışmalar dikkate alınmaktadır.

Fiili Çalışma Süresini Nereden Görebilir

Adaylar, İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmelere dair fiili hizmet sürelerini İSG-KATİP’te yer alan “Kayıtlı Kullanıcı Girişi” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı” üzerinden “Süre Hesapla” butonu ile sorgulayarak öğrenebilecek olup (Fiili hizmet süresi, sorgulama yapılan günü de içerecek şekilde hesaplanmaktadır.) adayların eğitim kurumlarına fiili çalışmasını gösterir “Kişi Kartı” ile başvurması gerekmektedir. Kişi kartı dışında ibraz edilmesi gerekli evrak ve sürelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır.

İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmeler kapsamındaki fiili hizmet süresinin hesabında;

 1. OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanlarının sadece dışa görevlendirme ile firmalara hizmet verdiği dönem fiili çalışma süresinden sayılmakta olup OSGB içe görevlendirmeleri fiili çalışma olarak değerlendirilmemektedir. 
 2. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sözleşmesi bulunan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının fiili çalışma sürelerinin hesaplanmasında yalnızca işyerlerinde tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının sözleşmesinin bulunduğu dönemlerdeki çalışma süreleri dikkate alınmaktadır. 
 3. Görevlendirme sonrasında SGK kayıtlarına istinaden işyerlerinin kapanması halinde işyerinin kapandığı tarihe kadar olan süre hesaba katılır. (İşyerleri İSG-KATİP sistemi üzerinde SGK sicil numarasına istinaden kayıtlı olup işyerinin SGK sicil numarasının değişmesi halinde işyeri kapalı olarak değerlendirilmekte olup sözleşmenin yeni SGK sicil numarası üzerinden yenilenmesi gerekmektedir. Aksi halde sözleşme İSG-KATİP üzerinden devam etse dahi fiili hizmet süresi hesabında dikkate alınmamaktadır.)
 4. (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların fiili çalışma süresinin hesabında, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge tarihinden önce yapılmış ve devam eden sözleşmeler (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı için gerekli fiili çalışma süresi hesabında dikkate alınmaktadır. 

İSG-KATİP üzerinden yapılamayan (kamu,banka vb) İSG-KATİP dönemi (15.02.2013  ve sonrası) ile İSG-KATİP öncesi döneme (15.02.2013 öncesi) ait sözleşmeler kapsamındaki fiili hizmet süresinin hesabında;

 1. 15.02.2013 tarihinden önce adayların belge sınıfına uygun işyerlerinde yapmış olduğu çalışmaların fiili çalışma süresinden sayılabilmesi için görevlendirme belgeleri ve SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz etmeleri gerekmekte olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.
 2. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olup çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yanında görevlendirilenler, fiili çalışmalarını gösteren belgelere (sözleşme, SGK prim dökümü) ek olarak tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının sözleşmesi ile SGK prim dökümünü de eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.
 3. Yukarıda değinilen Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılan görevlendirmelerden (yardımcı C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı) Genel Müdürlüğümüze bildirilenler fiili çalışma süresi hesaplamalarında değerlendirilmektedir. Adaylar, Genel Müdürlüğe bildirilen görevlendirme belgelerinin yer aldığı evrakı (kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını) ve görevlendirilen kişilerin işyerinin tam süreli sigortalı çalışanı olduğunun tespiti için SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir. İşyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanının kontrolü Genel Müdürlükçe yapılacaktır. 
 4. Kamu kurum ve kuruluşları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde henüz işyeri ve çalışan kaydı bulunmayan 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki işyerlerinden kamu kurumu niteliğinde olanlar tarafından görevlendirilenler, görevlendirme belgelerinin onaylı suretleri ile programa kayıt olduğu tarih itibari ile görevlendirmelerinin devam ettiğine dair kurumlarınca düzenlenecek belgeleri eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir. 
 5. Farklı illerde şubeleri bulunan bankalar, özel sandık vb. işyerlerinde yapılan görevlendirmelerden Genel Müdürlüğümüze bildirilenler fiili çalışma süresi  hesaplamalarında değerlendirilmektedir. Adaylar, Genel Müdürlüğe bildirilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri (kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını) ile SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.

Fiili çalışma sürelerine ilişkin eğitim kurumlarınca elektronik ortamda yüklenmesi gereken evrak ve süre hesabında dikkat edilecek hususlar yukarıda belirtilmiş olup eğitim kurumları ya da adaylar tarafından Genel Müdürlüğe şahsen ya da posta yoluyla gönderilecek evraklar dikkate alınmayacaktır. 

Yorumlar