İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve Yolda Yürürken Yaralanma İhtimaliniz!

Sizce böyle bir fotoğrafta hangi sonuçlarla karşılaşılır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Hk.

Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevcut Durumu!

Türkiye 'de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 2012 yılından bu yana bir çok düzenleme gerçekleşti, defalarca yönetmelikte güncellemeler yapıldı, yeni yönetmelikler çıkarıldı, bu devingen süreci başından sonuna incelediğimizde aslında İş Kazalarının önlenmesi için kanun çıkarmak yada uygulama denetimlerinin etkinliği konularında sürekli soluğumuz ensenizde, nidaları ne yazık ki gerçek hayatta pek işe yaramadığını söylememiz mümkün... 

Risk Değerlendirmesi Yaparken Gerçek Riskleri Öngörebiliyor muyuz?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Risk Değerlendirmesi hazırlarken yapmamız gerekenleri ve bu matbu formda nelerin yer alması gerektiği bilgileri yazıyor, hem inşallah Zaman'ın Sahibi (c.c.) Müsade ederse bu konuyla ilgilide ilerleyen zamanlarda bir araştırma yazısı yayınlayacağım. Ancak Risk Değerlendirmesinin Prosedür'ü yapılış türü, değerlerin anlamları ve Risk Tehlike gibi kavramlarının tanımının yanında, İSG Profesyönelleri olarak Risk Değerlendirmesi tablosuna işlediğimiz bazı gerçek veriler oluyor. 

Şayet yukarıdaki gibi bir görüntüyle karşılaşmış ve bu işletmenin İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi olsaydınız neler yazabileceğinizi yüksek fehimlerinize (zekanıza) bırakıyorum...

Az önce'de bahsettiğim gibi risk değerlendirmesi nasıl yapılır, çeşitleri nelerdir vb gibi bir araştırma yazısını ilerleyen vakitlere tehirim sebebiyle bu girizgah kısmını burada tamamlıyorum, çünkü yazıyı asıl yazmamın sebebi Yukarıda çekmiş olduğum resmi İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yorumlamak...

Tehlike ve Riskler Her Zaman Şantiyelerde Olmaz!

İş kazalarını en sık olarak duyduğumuz işletmeler hepimizin medyada yoğun şekilde gördüğü gibi şantiyelerde gerçekleşiyor, ancak yerleşmiş mekanlarda bakım onarım işlerinde de ciddi yaralanma, yada ölümle sonuçlanan büyük kazalara sebebiyet veriyor. Resimdeki arkadaşı izleyip bir yandan yemeğimi yerken aşağıdan geçen insanlara baktım, çoğunun yukarıda ne iş yapıldığından haberi yok çünkü aşağıda hiç bir uyarı ve alanı sınırlandıran bir bariyer yok.

Çalışma Alanını Sınırlandırmak Risklerin Yayılımını Azaltacaktır.

İş Kazaları biz İSG Profesyönelleri için birer sonuçtur, yani olay gerçekleşmiş, aksiyon alınmadan netice bulmuş, hayatları ve aileleri söndürmüş olaylar bütünü...

Biz İSG Profesyönelleri içinse buradaki en önemli faktör, maruziyet alanlarının sınırlandırılması, yani resme dönecek olursak ilk olarak çalışma alanının altında kalan ve bizim tehlikeli ve riskli çalışmamızla hiç bir ilgisi olmayan arkadaşların yaralanmalarını önlemek için belki bir kaç metal plaka, plastik duba ve dikkat çekecek şeritlerle alanı sınırlandırıp çalışanların oradan geçmesini engellemek, o alana araç parkını kısa bir süreliğine de olsa kapatmak olası bir malzeme düşmesinde yolda bulunanların yaralanmalarını önüne geçecektir.

Yukarıdan malzeme düşmemesine sadece "Yok ben işimi sağlam yaparım" demek, sözlerin acziyetinden başka bir şeyi ifade etmeyeceğini bizlere gösteriyor...

Resmin;
Birinci boyutu bu maruziyet alanlarının sınırlandırılması ve Yoldan geçen, yolu kullanan işyeri ile bağı bulunmayan insanların güvenliğine dair tespitlerin yer aldığı bir bölüm olarak görülebilir.
İkinci bölümde ise İşi yapan çalışma arkadaşlarımızın durumu üzerine bir kaç yorum getirmemiz gerekiyor.

İş Sağlığı ve Güvenliğinden Tek Sorumlu Devlet mi?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu detaylı olarak incelediğimizde İSG kurallarının Üç İlgili Tarafını bizlere Devlet, Çalışan, İşveren Burada İSG Profesyönellerinin yerini konumlandırmak istersek bu üçlü arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyebiliriz.

Devlet bir yasa çıkarıyor, bu yasanın izlem tarafında buluna İSG profesyönelleri yasayı inceleyip uygulamasını çalışan ve işveren kısmında yerine getirmeye çalışıyor. Burada gerçek hayattaki uygulama sıkıntılarından bahsedip yazıyı boğmak istemiyorum, ancak şunu çok iyi biliyorum ki mevcut şartlarda karşılaştığımız bu zorluklar ilerleyen dönemlerde İSG 'nin gelişmesi ile birlikte bizler için büyük ödüllere dönüşeceğini ve yeni yetişen İSG profesyönellerinin yaşadığımız bu sıkıntılardan uzak daha güzel günlerde mesleklerini icra ederken Türkiye 'de İş Güvenliğini daha ileriye taşıyacaklarını da ümit ve özlemle takip ediyorum...

Resimde çalışan hiç bir önlem almadan aşağı sarkıyor, (Resimde görülmeyen bölümlerde de) bazı zaman arkadaşları ile konuşuyor, yarım kalmış çayını içiyor sonra işe tekar dönüyor, belden aşağı sarkıp, monte işlemlerini deniyor, hiç bir önlem yok önlem olarak uygulayabileceği bir alanda yok, 
Yani bu alanda, Önlemler olarak
  1. Baret kullanacak,
  2. Eldiven kullanacak
  3. Klima ünitesini taşırken ayağına düşme riskine karşın çelik burunlu ayakkabı giyecek
Resimde görüldüğü kadar bunların hiç birisini yapmasa da bunları basit bir denetimle uygulamasını sağlayabiliriz. Ancak daha önemli olan aşağıya düşüşünü engelleyecek herhangi bir sistem görebiliyor muyuz? Malesef hayır

Paraşüt Tipi Emniyet Kemerini Ofislerde Nasıl ve Nereye Sabitleyebiliriz?

Paraşüt tipi emniyet kemeri vardır, büyük ihtimalle ancak bunu kullanmak için genelde şantiyelere girişine İzin vermeyen! İş Güvenliği Uzmanlarının gözlerini boyamak amacıyla bu ekipmanları kullanıp içeri girdikten sonra da Zaten takacak yer yok nereye takacağım, diyerek çalışmasına aynı tehlikelerle devam ettiğini çoğu zaman şahit oluyoruz.

Kişisel Koruyucu ekipmanların temini ve tesliminden sonra işverenler bu kkdlerin kullanım alanları ile ilgilide çalışma yapılması yada iş alırken sözleşmeye bu gibi alanların temini ile asıl işveren ile alt işveren arasında KKD lerin "Kişisel Koruyucu Donanımlar"ının etkin şekilde kullanılmasında, oluşacak aksaklıklarda hangi tarafın mali yükü yükleneceği hususlarının belirlenip bu eksiklikler giderildikten sonra işe başlanmaldırı.

Bu konuyla ilgili yani camdan sarkıp çalışmalar hakkında yakın zamanda televizyonlarda bir firma ürün tanıtımı yapmıştı, Emniyet kemeri lanyartlarını takacağı küpenin zemine kimyasal dübel ile sabitlenip kısa bir zaman sonra kuruması ile birlikte paraşüt tipi emniyet kemerinin ayarlanabilen (emniyet kemeri mantığında hızlı çekmede sabitleyen) ucunu taktıktan sonra güvenle çalışma yapılmasına katkı sağlıyor. 

İş Güvenliği Önlemleri ile ilgili sizde profesyönel çözümler arıyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


İletişim Bilgileri
info@yonetimakademisi.com.tr
0532 137 95 72 - Harun Bey
0551 254 56 38 - Halim Bey
Teklif ve Bilgi Almak İçin Tıklayın

Yorumlar