Kayıtlar

Mart, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Risale-i Nur ve İçtimai Meseleler

Bu bir araştırma yazısıdır, yazıda kaynaklar madde numaraları ile belirtilmiştir. Bismihi Subhaneh…
Çağımızın fikirleriyle yaşamaya devam eden güzide mütfekkiri, kıymetfeşan Üstad Bediüzzaman Hazretleri“iman, ibadet, ahlâk” meselelerinde gerçekleştirdiği tecdidi elbette ve herhalde “İslâm siyaseti”ni, Kur’ân ve Sünnet’in; günümüzdeki içtimâî/siyasî mesajları ile birlikte bu yüksek hakikatlerin, strateji, ölçü ve hizmet metotlarını da tecdid etmesi lazım gelmektedir.1
Bu gün : Afyon Müdaafatlarında Makamı İddaa’nın Risâle-i Nur’un içtimâî derslerine ilişmek fikriyle, "Dînin tahtı ve makâmı, vicdandır; hükme kânuna bağlanmaz. Eskiden bağlanmasıyla içtimâî keşmekeşler olmuştur… Şu sualine Üstadın verdiği cevap üzerinden Risalelerdeki İçtimai meselelerin önemine vurgu yapıp, Neden İçtimai meselelerin (Lahikaların okunduğu) hususunu inşallah anlamaya çalışacağız.
Konuya girizgah açısından Lahikaların önemi hakkında birkaç betimleme yapmak gerekli… Zübeyir Ağabey’in bu konuyla ilgili sö…