İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarında Yaşanan 4 Değişiklik

1- İş Güvenliği Sınavlarında Sınav Merkezlerinde Yaşanan Değişiklikler

2013 yılında ve 2014 yılında yapılan değişiklikler ile iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği sınavı tüm illerde yapılmaya başlanmıştı.
2011 ve 2012 yıllarında İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimliği sınavları yalnızca Ankara'da yapılırken, 2013 yılında yapılan bazı değişiklikler ile sınavlar 4 farklı ilde yapılmaya başlandı. " Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, "

2- 2013 Yılı Yeni Bölümlerin İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Girişlerini Sağlayan Değişiklikler

2013 yılında yapılan değişiklikler ile Önce Fizik, Kimya, Biyoloji gibi bölümler daha sonra ise İSG Teknikerleri de İş Güvenliği Sınavına girebilmeleri sağlandı.
2011 - 2012 yıllarında İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına sadece Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Teknik Öğretmenler katılabiliyorken, 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun çıkması ile birlikte artan ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla ilk etapta Fen Edebiyat Fakültesinden Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri isg sınavlarına girişi sağlandı, daha sonra ise yine yapılan bir değişiklik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri de artık isg sınavlarına katılabilmelerinin önü açıldı.


3- İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Uygulayıcılarında Yapılan değişiklikler

İlk dönemlerde İSG snavları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı daha sonrasında ise halen devam eden isg sınavlarının uygulayıcısı ÖSYM ye devredilmiştir. 
2011 - 2012 yıllarında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa (sınav soruları İSGGM tarafından hazırlanırken, sınav belletmeni MEB'den karşılanıyordu) gerçekleştirilen sınavlar önce 2013 yılının Şubat ayında yapılan sınavlarda (2 dönem) Sınav sorularının hazırlanması ve uygulayıcısı Milli Eğitim Bakanlığına bırakılmış, 2014 ün 2. sınav döneminde ise İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Sorularının Hazırlanması ve Uygulanması ÖSYM 'ye bırakılmıştır. Şuan halen sınav sorularının hazırlanması ve uygulanması ÖSYM tarafından yürütülmektedir.


4- İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Başarı Oranlarında İlk Dönem Yaşanan Büyük Farklar

2011 - 2012 yıllarında %40-45 lerde olan sınav başarı oranı 2013 yılı Şubat ayında %75 başarı aynı yılın ağustos ayında yapılan sınavda ise %10 başarı sağlanmıştı.
İş sağlığı ve güvenliği sınavlarının dönem dönem el değiştirmesi ile birlikte sınav uygulayıcılarının zorluk algısı, piyasanın iş güvenliği uzmanlarına ihtiyacın göz önüne alınması ile sürekli dalgalanan başarı ortalamaları görülmüştü 2011 - 2012 yıllarında %40-50 arası değişen başarı ortalaması İSGGM, MEB ÖSYM derken sınav başarı oranları da bir aşağı bir yukarı inmeye başlamıştı, 2013 Şubat ayında bu güne kadar ki en yüksek Türkiye başarı ortalaması yakalanmıştı ancak hemen sonrasında yine Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmesine rağmen, bu kez %10 un biraz üstünde bir Türkiye ortalaması vardı. Bu güne kadar en düşük iş sağlığı ve güvenliği sınavlarındaki başarı oranı 2015 Nisan ayında yapılan sınavdaki ortalamaydı Türkiye geneli başarı ortalaması %7 civarlarındaydı.Yorumlar