İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Nelerdir

Selamlar, Değerli arkadaşlar İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörü ile ilgili içerik üretmeye devam ediyorum. Bu yazımda iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili hangi başlıkların bulunduğunu ve bir osgb 'den hizmet alırken ihtiyaç duyacağınız kalemleri liste halinde bulundurmaya çalışacağım. Burada yazan konular İsg Hizmetleri Yönetmeliğinde, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi kanun ve yönetmelik metinlerinden yararlanılarak başlıklar oluşturulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili ihtiyaçlarınız varsa Osgb Firmalarından Teklif almak için İSG Hizmetleri Teklif Formu 'nu doldurabilir, yada Osgb firmaları ile ilgili hazırlamış olduğum yeni konu başlığımı 5 Bursa Osgb İşletmesi Ve Alexa Ülke Sıralaması inceleyebilirsiniz.

İSG Hizmetleri 
2017 yılı itibariyle özel sektörde faaliyet gösteren Osgb Firmaları, temel olarak 3 tane hizmet sunmaktadır.

 • İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti
  • Risk Değerlendirmesi
   • Risk Değerlendirmesi Ekibinin Oluşturulması
   • Risk Değerlendirmesi Ekibinin Eğitimi
   • Risk Değerlendirmesi Ekibi ile birlikte İşletme içinde belirlenen risklerin tespiti ve bu riskleri gösteren Risk Değerlendirmesi Tablosunun Oluşturulması

  • Acil Durum Eylem Planı
   • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
   • Acil Durum Ekiplerinin Yetkili Makamlardan Alınmış Sertifikalarının Takibi 
    • İlkyardım Ekibi için İlkyardım Sertifikalı çalışan sayısının kanunen belirtilen sayıda tutulması
    • Yangın söndürme, Arama kurtarma ekibinin Yetkili makam tarafından verilmiş Yangın söndürme eğitimlerinin takibi
  • Yıllık Eğitim ve Çalışma Planlarının Hazırlanması
  • Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Yapılması, Takibi
  • Periyodik kontrollerin Takibi
   • İşletmede bulunan;
   • Basınçlı Kaplar
   • Kaldırma Ekipmanları
   • Taşıma Ekipmanları 'nın envanter ve periyodik kontrollerinin takibi
 • İş Yeri Hekimliği Hizmeti
  • İş Yeri Ortam Değerlerinin İncelenmesi,
  • Çalışanların İş Sağlığı Eğitimleri ve Takibi
  • Çalışanların Hijyen Eğitimlerinin Takibi
  • Çalışanların İlkyardım Eğitimlerinin Takibi 
  • İşe Giriş Muayeneleri 
   • Akciğer Grafisi
   • Kan Tahlili (Kan Değerlerinin incelenmesi)
   • Solunum Fonksiyon Testi "SFT"
   • Odyo Testi (Kulak Ses Duyma İşitme Testi)
 • Diğer Sağlık Personeli Hizmeti


Bu üç başlıktan sonra yine Iş Sağlığı ve Güvenliği firmaları olan Osgb 'ler kanunen yapılması gereken bazı hizmetleride bünyelerinde bulundurdukları profesyönellerle aşağıdaki hizmetleride gerçekleştirmektedirler.

 • Ortam Ölçümleri
  • Aydınlatma Ortam Ölçümü
  • Havalandırma Ortam Ölçümü
  • Kişisel Maruziyet (Toz) Ölçümü "VOC"
  • Ortam'da toplam Toz Miktarı Ölçümü
  • Termal Konfor (ısı) Ölçümü


 • Periyodik Kontroller
  • Kaldırma Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü
  • Taşıma Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü
  • Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

Yorumlar