İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu 2020 'ye Ertelendi

Selamlar değerli isg profesyönelleri blogumda geçtiğimiz günlerde iş güvenliği konusunda ki erteleme ile ilgili iki yazı yayınlamıştım, bu yazılarıma aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İş Güvenliği Erteleme konusu ile ilgili başlıklar
01 Temmuz 2017 İş Güvenliğinde Erteleme Yine, Yeni, Yeniden
İş Güvenliğinde Erteleme Kanun Tasarısı olarak Meclis Gündeminde

Geçtiğimiz günlerde gazetelere düşen manşetlerde (sabah gazetesi olayı müjde olarak vermiştir) Müjde kısmı işverenleri ilgilendiren bölüm oluyor, İş Güvenliği uzmanları açısından ne yazık ki durum o kadar iç açıcı değil.

Meclis tatile girmeden önce (yeni oturum 15 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek) Sanayi ve Sanayicinin geliştirilmesi ile ilgili Kanun tasarısındaki 85 ve 86. maddeleride onaylayarak son oturumunda ilgili kanun olan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu geçici 4. maddesinde yer alan ve Az Tehlikeli 50 den az çalışanı olan işletmeler ile kamu kurumlarının iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimliği bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2020 tarihine ertelemiş oldu.
Konuyla ilgili maddeler görüşülürken Milletvekillerinden 2 öneri geldi, bu önerilerde 50 sayısının 20 ye düşürülmesi ile ilgiliydi ancak Komisyon ve Hükümet tarafından onay görmeyen bu öneri tasarının ilk hali ile kabul edildi aşağıda konuya ilişkin öneri maddelerini görebilirsiniz.

İlgili tutanak metinlerini gösteren linkhttps://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem26/yil2/ham/b11001h.htm
85’inci madde üzerinde iki önerge vardır okutuyorum:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 485 sıra sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 85’inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 6331 sayılı Kanunu’n 6’ncı maddesinin (a), (b) ve (c) bencilerinde yer alan "50'den az " ibarelerinin "20'den az" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.BAŞKAN – Şimdi maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 485 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 85’inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Malesef yukarıdaki iki önerge de reddedildiği için Kanun tasarısı ilk hali ile (50 'den az çalışanı olan az tehlikeli işletmelerin ve kamu kurumlarının iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu) 2020 ye ertelenmiş oldu.

Az Tehlikeli 50 den az çalışanı olan işletmeler ve Kamu kurumları bundan sonraki süreçte ne yapacak?

Memurlar.net ve diğer kamu kurumu topluluklarında okuduğum mesajlarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığının iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği hizmeti ile ilgili süreçlerde hiç sorun yaşamadan geçişi tamamladıklarına dair yazılar vardı, bu konuyla ilgili hiç sorun yaşamama hususu şunu dile getiriyor. Yani ödenek alma maliyeden ayrılan paylardan iş güvenliği uzmanı için tahsis edilen personelin ek ödeneğinin sorun yaşamadan çıkarılması gibi, hatta yine forumlara göz attığımızda iş güvenliğinde ki erteleme durumu belirginleşmesinden sonra Maliye tarafından tüm kamu kurumlarına yazı yoluyla Kamuyu zarara uğratmayın gibi bir bildiri de yayınlanmış.

Konunun gerçek olup olmaması çok bir şey değiştirmiyor, ancak asıl olan bir durum var ki o da bundan sonraki süreçte 2020 yılına kadar özellikle C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının zaten dibe vurmuş olan durumu bir tık daha aşağı çekileceği olgusudur.

İlerleyen zamanlarda iş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakabilmesi hususu ile ilgili de bir erteleme olacağını öngörüyorum. Çünkü son meclis oturumuyla birlikte iş güvenliği hizmet alımlarındaki erteleme iş güvenliği ihtiyacının henüz tam manasıyla karşılanamamış olması gerekçesiyle gündeme alınmıştı, aynı durum tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmeler içinde devam ediyor olması bir üst sınıfa bakabilme hususunda da bir ertelemeye gidilmesini zorunlu kılıyor.

Mevcut durumda C sınıfı iş güvenliği uzmanları 01 01 2019 tarihine kadar Tehlikeli sınıftaki işyerlerine de bakabiliyor. B sınıfı iş güvenliği uzmanları ise 01 01 2020 tarihine kadar Çok tehlikeli sınıftaki işletmelere bakabiliyor olacaklar. Bu durumun değişip değişmeyeceğini 1,5 yıl sonra göreceğiz. Ancak erteleme üstüne erteleme gören iş sağlığı ve güvenliği sektörü henüz taşların yerine oturmadığını bizlere açık seçik gösteriyor. Umarım sektördeki diğer paydaş arkadaşlarımız ile birlikte güzel günlerin olduğu, mesleki açıdan değer kazanmış, sektör çalışanlarının ise gelişimlerini tamamladığı daha sağlam ve ERTELENMEYEN, gerekliliği anlaşılmış alanlarda uygulanan etkin bir sektör olarak ilerleyen dönemlerde var olmaya devam edebiliriz.

Keywords: 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu resmi gazete, az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu, iş güvenliği ertelendi 2017 resmi gazete, iş sağlığı ve güvenliği erteleme 2017, iş güvenliği uzmanı zorunluluğu ertelendi, az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu ertelendi, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 2016 son hali, iş güvenliği yasası 2017'ye ertelendi

Yorumlar