Enerji Kimlik Belgesi Nedir, Nereden Alınır, Firmaları Nelerdir?

Selam Bu yazıda Bu günlerde enerji kimlik belgesi zorunluluğu ile ilgili Bursa osgb, manisa osgb, tekirdağ osgb şubelerimizin içinde bulunduğu alanlarda enerji kimlik belgesinin alınması zorunluluğu ile ilgili yayınlanan yönetmelik ve tebliğlerle enerji kimlik belgesinin alımı, enerji kimlik belgesi için gerekli evrakları, enerji kimlik belgesinde erteleme durumu var mı yok mu? enerji kimlik belgesi fiyatları, enerji kimlik belgesi firmalarını, ve enerji kimlik belgesi yönetmeliği nedir gibi sorularını açıklayan bir yazı ile karşınızda olacağız, aynı belgeyi almak isteyenler için rehber bir yazı olmasını hedefliyorum. 02 Mayıs 2017 tarihinde mevcut binalarında alınması zorunlu kılınacağı için aynı işlemleri sizde yaparken hata yapmamanız ve uygun bütçelerle bu işlemi tamamlamanız için rehber yazı niteliğinde sizlere bu konuyu aktarmaya çalışacağım.

Enerji Kimlik Belgesi Teklifi Almak için tıklayın

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Aslında hepimiz enerji kimlik belgesi olarak bilmesekte enerji verimliliği sınıflandırmalarını beyaz eşyalarımızın üzerinde görmüşüzdür, Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ev ekipmanlarının üstünde kocaman aşağıdakine benzer bir etiketlendirme görmüşüzdür,
Bu enerji etiketine benzer şekilde binalarda enerji kimlik belgesi örnek olarak aşağıdakine benzer bir yapıdadır.
Enerji kimlik belgesi beyaz eşya grupları ve binalar için karşılaştırırsak görsellerdende anlaşılacağı gibi Yapılar için oluşturulan Enerji kimlik belgesinde A sınıfından G sınıfına kadar bir enerji kimliği sınıfları oluşturulmuş en verimli enerji kimlik belgesi A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip yapıların olduğunu en verimsiz yada verimi en düşük enerji kimlik belgesi sınıfını ise G sınfı enerji kimlik belgesine sahip binaların oluşturduğunu görmekteyiz.

Enerji kimlik belgesini Enerji verimliliği kanununda bulunan tanıma göre tanımlayarak bu başlığı bitirip enerji kimlik belgesi ile ilgili aklınıza takılabilecek diğer detaylara inebiliriz
Enerji verimliliği kanuna göre
Enerji kimlik belgesi: Asgarî olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi ifade etmektedir.

Enerji kimlik belgesinde hangi tanımlar yer almalıdır

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir.

 1. Enerji kimlik belgesinde;
 2. Binanın enerji ihtiyacı, 
 3. Yalıtım özellikleri, 
 4. Isıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi
 5. Binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur.  

Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Enerj kimlik belgesi hangi alanlarda zorunlu değildir?

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. 

Enerji Kimlik Belgesi Sınıfları Nelerdir?

Genel olarak enerji kimlik belgesine sahip yapılarda

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Toplamda 7 sınıf enerji kimlik belgesi sınıfı oluşturulmuştur, bunlardan A sınıfı En verimli enerji sınıfını G sınıfı ise en verimsiz enerji sınıfını oluşturmaktadır?

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Mevzuat kapsamındadır?

Enerji Kimlik belgesi kanun, yönetmelik ve tebliğ olarak aşağıdaki başlıklarda incelenebilir

Enerji kimlik belgesi ile ilgili Kanunlar
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili Yönetmelikler
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Enerji Kimlik Belgesi hususunda yayınlanan tebliğler
Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Kapsamında, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına, Eğitici Kuruluş ve Eğiticilere Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ

Enerji Kimlik Belgesi Kapsamında Resmi Gazetede (25 Şubat 2012) yayımlanan Strateji Belgesi
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012 – 2023

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Platform'da düzenlenir

13) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenir. BEP-TR’ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından sertifikalandırılan gerçek kişiler tarafından kullanır. Bu kişilerin çalışmakta olduğu kuruluşlardan ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir başka kuruluşta çalışmaları halinde, ayrıca eğitim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalışmakta olduğu kuruluşun yazılı isteği üzerine BEP-TR’ye erişim hakkı tanınır.

Bep Tr erişim adresi
http://beptr.bep.gov.tr/

Enerji Kimlik Belgesi Neden Zorunlu?

Enerji kimliği belgesi kapsamında mevzuatı incelediğimizde işin asıl amacının tasarruf olduğunu görebiliriz, bu gün tüketen toplumların, (eğer üretmiyorlarsa) en önemli kazançları tasarruf yapmaktır felsefesinden hareket edersek, gelişmiş ülkelerin enerji tüketimlerini kısmak yada kullandıkları enerjinin daha az kayıpla kullanılması amacıyla bir çok tasarruf önlemlerine gidildiği görülmektedir, aslında bursa için söyleyecek olursak şehrin dört bir yanında cephe iyileştirme çalışmalarını rahatlıkla görebiliriz, bu gün heykelden aşağı inerken inönü caddesinin tamamı, yine bursanın merkezi konumunda olan heykel, atatürk caddesinin tamamı, yine atatürk caddesi ve inönü caddesinin gerisinde altıparmak caddesinin (bu alanları ana arter olarak sayarsak) tamamında cephe iyileştirme kapsamında mantolama yapıldığını görmüşüzdür, bunun en büyük sebeplerinden biri ısı kaybını önlemek böylelikle daha az yakıt tüketmek...

Bu gün enerji kaynaklarına bağımlılık ne kadar artarsa aldığınız birim başı ücretde aynı oranda ilerliyor yani siz rakiplerinizden ne kadar çok yakıt tüketiyorsanız o kadar çok birim başına fiyat farkı ödüyorsunuz demek oluyor.

Bu nedenle enerji kimlik belgesinin önemi gitgide arttığını söyleyebiliriz. Müstakil Ev, Apartman Rezidans, Ofis, Hastane, Otel, Avm, Eğitim Binaları, ve Diğer tüm yapı işlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Ne Zamana kadar alınmalı?
Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği gibi 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Aynı tanım, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte de yoğun olarak geçmektedir, iş güvenliği konusuyla ilgilenen arkadaşlarımız, mevcut bina yeni bina tanımını tekrar tekrar aynı yönetmelikte görmüşler yada göreceklerdir.

Yukarıda belirtilen tanımlara istinaden 01 Ocak 11 tarihinden sonra yapı ruhsatına sahip binaların (yeni binaların) yapı kullanım izin belgesi (iskan ruhsatı) alımı sırasında Enerji Kimlik Belgesini Belediye birimlerine vermesi gerekmektedir, aksi durumda, yapı kullanma izin belgesinin verilmesi kanunen yasaktır.

Mevcut binalarda ise (1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar) Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Bu tanıma göre en geç 02.05.2017 tarihine kadar mevcut binalarında enerji kimlik belgesi almaları zorunlu kılınmaktadır.

Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?
Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mimar yada mühendisler tarafından yada bünyesinde bu vasıfları taşıyan mimar yada mühendis bulunduran tüzel kişiler (şirketler) yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi verebilen (EKB) Yetkili Kuruluş sayılırlar.

Mevcut Binalarda Enerji kimlik Belgesi Nasıl Alınır?
İçinde EKB Uzmanı mühendis, mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlemeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Yeni ve mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi Teklifi Almak için tıklayın

Anahtar Kelimeler: enerji kimlik belgesi için gerekli evraklar, enerji kimlik belgesi eğitimi, enerji kimlik belgesi, zorunluluğu 1 yıl ertelendi, enerji kimlik belgesi ankara, enerji kimlik belgesi fiyat hesaplama, enerji kimlik belgesi uzmanı eğitimi veren kuruluşlar, enerji kimlik belgesi sorgulama, enerji kimlik belgesi yönetmeliği

Yorumlar