10 Soruda İSG Kurulu Nasıl Yapılır

Yeni bir yazı ile karşınızdayız,
Geçtiğimiz haftalarda Bursa'da otomotiv yan sanayi'nin güçlü kuruluşlarından birine yönetim akademisi osgb bünyesinde verdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında olağan isg kurulunu yaptık, Olağan isg kuruluna işletmemizin ortaklarından Özcan Bey *Özcan Toguç* da katılmıştı, bu konuyla ilgili sektöre yeni başlayan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi adayları için bilgi olması amacıyla Özcan Bey'in ve benim konuyla ilgili deneyimlerimizi blog'umda sizlerle paylaşmaya çalışacağım

Bu yazıda 10 Başlıkta İSG Kurulu Hakkında genel bilgileri aktarmaya çalışacağız, faydalı olmasını umuyoruz, iyi çalışmalar

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nedir?, İSG Kurulu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hk. yönetmeliğe göre
MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
 • a) İşveren veya işveren vekili,
 • b) İş güvenliği uzmanı,
 • c) İşyeri hekimi,
 • ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 • d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 • e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 • f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

İSG Kurulu Toplantısını gerçekleştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

Bu başlıkta önemli olan karşımızdaki kişilerin işveren olduğunu, usta olduğunu bilerek konuşmak gerekiyor, Çalıştığımız şirketlerin en üst düzey yöneticileri ile muhatap oluyoruz, bu gibi ortamlarda konuşurken işçi ile işveren arasında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmakta aracı olduğumuzu unutmadan hareket etmemiz söylediklerimizi kabul ettirmek adına büyük önem taşıyor, bu nedenle yapılan isg kurulu toplantılarında yöneticilerle çatışmak, işlerimizi kolaylaştırmaktan daha çok zorlaştıracaktır.
Burada kıstasımız karşınızdaki yöneticileri ikna ederek iş sağlığı ve güvenliği konularında eksikliklerin giderilmesini kabul ettirmek, ancak kanununda belirttiği ciddi yakın ve önlenemez tehlikelerde ya risk alarak devam edeceksiniz yada burada ağırlığınızı koyacağınız yer olarak isg kurulundaki konuşmanızı seçeceksiniz.

İSG Kurulunda hangi konulara dikkat çekilmeli,

İsg Kurulunu gerçekleştirirken iş yerinde o ay içinde yaptığınız saha gözlem raporlarını sorumlu ve termin atamanız için güzel bir imkan sağlıyor hem işyerinde birim sorumlulularını ve işyerinde sağlık ve güvenlik yönünden alınması gereken önlemleri kimlerin gerçekleştireceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İSG Kurullarında en önemli konulardan birininde çözümünü sağlayabilirsiniz, çünkü iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri yada diğer sağlık personelleri işletmeye ayda 1 2 gün bazen haftada 1 2 gün giderek (çalışan sayısına göre) ziyaret ediyoruz, konuya yabancı olanlar için bu bir iki günden kasıt şudur, İSG KATİP sisteminde tanımlı olan dakikalara göre bu zamanlar belirlenir iş yerinin tehlike sınıfına göre az tehlikeli çalışan başına 10 tehlikeli çalışan başına 20 çok tehlikeli firmalarda ise çalışan başına 40 dakika işgüvenliği uzmanları hizmet verir işyeri hekimleride bu sürelerin yarısı kadar 5 10 20 dakika ay boyunca çalışan başına hizmet verir.
Bu kısa sürelerde tüm kişileri tanıma imkanımız olmadığı için işletmede sorumlu ve yönetici konumunda bulunan kişileri tanımamız açısından bizim için önemli bir alanı isg kurul toplantıları sağlamaktadır.

İSG Kurulu Toplantısına Katılan İSG Kurulu Üyeleri kimlerden oluşur?,

Kurulun oluşumu İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 6 da bildirildiği gibi
MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

 • a) İşveren veya işveren vekili,
 • b) İş güvenliği uzmanı,
 • c) İşyeri hekimi,
 • ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 • d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 • e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 • f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.


Bu kişilerden oluşmaktadır, işletmelerde özellikle az tehlikeli firmalarda ustabaşı sivil savunma uzmanı gibi ünvanlar bulunmaması nedeniyle kanunda bulunması halinde şeklinde belirtmiştir diğer kişilerin ise kurulda bulunması gerekmektedir.

İSG Kurulu En Az Kaç Kişiyle Toplanmalıdır?

İSG Kurulu Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır, bundan daha az olması durumunda kurul toplantısı yapılmamalıdır, Kırmızı osgb lerin isg kurulu dahi yapmadığını bilmemize rağmen biz yeşil osgb ler isg kurullarına gerçekten önem vermeli ve yapılması hususunda azami gayret göstermeliyiz osgb aracılığı ile yada ferdi olarak sunduğumuz iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini uygulamadaki en önemli enstrümanımızın isg kurulları olduğunu daima hatırlamamız gerekiyor.

İSG Kurulu Üyelerinin Ayrıca Eğitilmesi Zorunlu mudur?

MADDE 7 – (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. 

İSG Kurulu Üyelerinin Eğitimi Hangi konulardan oluşur?

Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;

 • a) Kurulun görev ve yetkileri, 
 • b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, 
 • c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, 
 • ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, 
 • d) İletişim teknikleri, 
 • e) Acil durum önlemleri, 
 • f) Meslek hastalıkları, 
 • g) İşyerlerine ait özel riskler, 
 • ğ) Risk değerlendirmesi. 
  • (2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.

Maddeyi incelediğimizde isg kurulunun eğitimleri ile ilgili sunumlarımızı hazırlarken, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının koordineli olarak bu eğitimleri hazırlayıp sunması gerektiği hususunu görüyoruz, osgb lerde bir arada çalışma imkanı bulan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, bu durumu işyerinde isgb kurulmuşsa daha aktif bir şekilde çalışma imkanı bulabiliyor, ancak ferdi olarak sunulan hizmetlerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının saatlerinin uyuşmaması sebebiyle çoğu zaman yapılan isg kurul toplantılarında hekim ile koordinasyon sorunu yaşanabiliyor. Bu nedenle toplantıları düzenlerken işyeri hekiminin aranarak ona göre kurulu yapmanız isg kurul toplantısının sürekliliği açısından önem kazanan bir olgu olacaktır.

İSG Kurulu Hangi Aralıklarla Yapılmalıdır?


e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır. İSG Kurulunda Alınan Kararlar Kayıt Altına Alınmalı mıdır?

İSG Kurulunda Alınan Kararların Takibi Nasıl Yapılır?

İSG Kurulunda alınan kararların takibatını yapılabilmesi için kurul tutanaklarını düzenlerken önceki isg kurulunda alınan kararların değerlendirilmesi burada tarihler eklenmeli hangi isg kuruluna ait olduğunu belirtmek suretiyle, yine isg kurulunda alınan kararlardan kapatılan, tamamlananların gösterilmesi için tamamlanan isg kurul kararları adı altında ek bir bölüm açılmalı burada da tamamlanan isg kurul kararlarının eklenmesi kurulun işlerliğinin görünmesi açısından önemli bir takip bölümü olacaktır.

Büyük işletmeler için isg kurulu yada risk değerlendirmesi gibi isg hizmetleri sonucu ortaya çıkan eksiklikler qs yada qdms gibi döküman takip yazılımları ile takip ediliyor.
Ancak osgblerin çoğunda bu işlemler excel programı ile takibi yapılmaya devam ediyor. İlerleyen zamanlarda OSGB Yazılımı ile ilgili bir başlık ve bu konuda yaptığımız çalışmalardanda bahsedeceğiz, şimdilik hoşçakalın iyi çalışmalar

Keywords: isg kurulu toplantı tutanağı, isg kurul toplantısı nasıl yapılır, isg kurulu atama yazısı, isg kurulu kimlerden oluşur 6331, isg kurul toplantısı gündem maddeleri, isg kurul toplantısı duyurusu, iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik 2015, okullarda iş sağlığı ve güvenliği kurulu

Yorumlar