SSS - iSG Sınavlarına Giniş Hakkı İle ilgili

Soru: Ben isg sınavını geçemedim kursu 2013 yılında aldım tekrar iş sağlığı ve güvenliği sınavına girme hakkım var mı?

İSG SINAVLARINDA SINAV HAKKI SINIRSIZDIR.
Özet olarak 29.12.2012 tarihinde çıkan İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK madde 28 2. fıkra iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim alan adaylar (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli) Sadece iki kez sınava girebilirler diyor, Ancak aynı yönetmelikle ilgili düzeltme yönetmeliği 30 04 2015 tarihinde bir düzeltme yapılmıştır. Bu düzeltme 28. madde ikinci fıkra iki sınav hakkını yapılacak sınavlara girerler şeklinde değiştirmiştir,.

Detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Sınav hakkı sınırsızdır sınav için bir kez eğitim alan kişiler sınava girerler diyor yönetmeliğin gelişimini aşağıdaki detaylarda inceleyebilirsiniz.
İyi Çalışmalar

İş Güvenliği Sınavlarında en çok sorulan sorulardan birisidir. :) sınava giriş hakkımız 2 mi 3 mü beş mi :) doğrusu sınavlara giriş hakkımız sınırsızdır.

29 12 2012 tarihinde yayınlanan İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 28 ŞÖYLE DER
Sınavlar
MADDE 28 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.
(2) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.
(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

BU TARİHTEN SONRA 30 04 2015 TARİHİNDE YAYINLANAN YÖNETMELİK DÜZELTME KARARI İLE AŞAĞIDAKİ MADDELER EKLENMİŞTİR
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-5.htm
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Adaylardan 8 inci madde gereğince eğitim ve sınav şartı arananlar ancak eğitim programını tamamladıktan sonra düzenlenecek sınavlara katılabilirler.
(3) Doğrudan sınava girme hakkı tanınan adayların, sınavlara katılabilmeleri için Genel Müdürlüğe yapılacak son başvuru tarihinden önce mezun olmaları gereklidir.”
GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ 2. VE 3. FIKRA DEĞİŞTİRİLDİ DİYOR YANİ SINAV HAKKI 2 İKEN SONRASINDA 30 04 2015 TARİHİNDEKİ DÜZELTME İLE SINAV HAKKI SINIRI KALDIRILMIŞTIR.

Yorumlar