İSG Hizmetleri,Çalışma Planları ve Raporlar

26 Kasım 2016 tarihinde yazmış olduğum yazıda "İş Güvenliği Uzmanlarına öneriler, OSGB'ler, Gelişen İSG Sektörü ve Meslek Odası Kavramları Hk." İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin, OSGB Arşivinde bulunması gereken evraklar hakkında biraz bilgilendirme yapmıştım.

2016 yılının son bulması ve 2017 yılının başlamasıyla birlikte osgb çalışanlarında da hummalı bir çalışma başlamış oldu, Bursa OSGB Firmalarında çalışan diğer iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde aynı telaşın kendilerinde de olduğunu bilmüşahede görüyoruz. Sektöre yeni başlayan arkadaşlarında fikir sahibi olması amacıyla aşağıda yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planının birleştirilmiş bir halini örnek olarak amacıyla linkini paylaşıyorum.

Bunları kullanabileceğiniz gibi kendi tablolarınızı da oluşturabilirsiniz. Yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planlarının yönetmelikte örnek halleri bulunmadığı için siz kendi oluşturabileceğiniz tablolarıda kullanabilirsiniz.

Burada önemli olan yıllık çalışma planlarında ve yıllık eğitim planlarında bulunması gereken başlıkların neler olduğudur bunlarla ilgili bilgileride aşağıda paylaşıyorum.

Yıllık Eğitim Planlarında Hangi başlıklar olmalıdır?


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti sunduğunuz Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Firmalarda verilmesi gereken eğitim konuları
  • Çalışma mevzuatı(genel)
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları(genel)
  • İşyeri temizliği ve düzeni(genel)
  • İş kazası ve mesleki hastalığından doğan hukuki sonuçlar(genel)
  • Meslek hastalıklarının sebepleri(sağlık)
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması(sağlık)
  • Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri(sağlık)
  • İlk yardım(sağlık)
  • Kimyasal,fiziksel ve ergonomik risk etmenleri(teknik)
  • Elle kaldırma ve taşıma(teknik)
  • Parlama,patlama,yangın ve yangından korunma(teknik)
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı(teknik)
  • Ekranlı araçlarla çalışma(teknik)
  • Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri
  • İş kazasının sebepleri ve korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması(teknik)
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri(teknik)
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı(teknik)
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü(teknik)
  • Tahliye ve kurtarma(teknik)
Yukarıdaki eğitim konularında verdiğim alanlardan koyu olarak yazılanlar işyeri hekimlerinin vermesi gereken eğitim konularını göstermektedir. Eğer eğitimleri işyeri hekimi ile birlikte verecekseniz bu sefer yıllık çalışma planlarında bu eğitimleri hangi zamanlarda (aylarda) gerçekleştireceğinizi belirtmeniz ve hangi tarihte gerçekleştiğini görmeniz açısından bir hedef tarihi ve gerçekleştirme tarihi satırları oluşturmanız bu isg hizmeti'nin takibatı açısından kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca isg hizmeti sunduğumuz firmalara Çalışanların İSG Eğitimleri hk. yönetmeliğe göre Az Tehlikeli işletmelerde 8 saat, Tehlikeli işletmelerde 12 saat, Çok Tehlikeli işletmelerde ise 16 saat eğitim verdiğimizi hatırlayarak eğitimleri planlamamız gerekecektir. Son olarak 8,12,16 saat kavramlarının içinde sağlık konularıda bulunduğu için eğitim saatleri iş güvenliği eğitimleri açısından 4,8,12 şeklinde olacaktır, 4 er saatlik eğitimleri ya haricen yada sizin verdiğiniz eğitimle birlikte işyeri hekimleride vermesi gerekmektedir.
İSG Eğitimlerini düzenlerken yapılan en büyük hatalardan biri tüm eğitimleri bir güne sığdırmak olacaktır, kişilerin alacağı verimi göz önünde bulundurarak isg eğitimlerini yıllık çalışma planına uyarak değişik zamanlarda planlayarak gerçekleştirmek elbetteki verimi arttıracağı gibi, kişilerin iş güvenliği eğitimlerine katılımını da arttıracak bir unsur olacaktır. Yıllık Eğitim planı bu yönüyle isg hizmetleri açısından büyük önem taşıyor.

Yıllık Çalışma Planlarında Hangi başlıklar olmalıdır?

 • İsg Kurulu Veya Risk Değerlendirme Ekibinin  Oluşturması,Kurul Mevcut İse Gerektiğinde İse Kurul Üyelerinin Revize Edilmesi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurul Toplantısı (50 Kişi Ve Üzeri Firmalarda)
 • Geçmiş Dönemi İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin İncelenmesi Ve Eksik Eğitimlerin Tamamlanması
 • Geçmiş Dönem İş Kazalarının İncelenmesi
 • Geçmiş Dönem Ortam Ölçümlerinin İncelenmesi Gerekli Ve Eksik Olanların Yenilenmesi
 • Risk Değerlendirmesinin Yapılması /Gözden Geçirilmesi  Ve Risk Değerlenedirme Sonuçlarının
 • Çalışanlara Eğitimlerle Sunulması
 • Periyodik Kontrollerın Yapılması
 • Kişisel Koruyucu Donanım Takibi
 • Yıllık Eğitim Planı Hazırlanması
 • Saha Gözlemlerinin Yapılması
 • Mesleki Eğitimlerin Planlanması Ve Takibi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin Hazırlanması\Gerekli İse Revize Edilmesi
 • Yangın Eğitimi Ve Tatbikatı
 • Acil Eylem Planının Hazırlanması
 • Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
Yıllık çalışma planlarını yaparken eğitim planlarında olduğu gibi planlamaya bağlı kalmak isg hizmetlerini sunduğumuz işletme için oluşturacağımız, Acil Durum Eylem Planlarını, Yangın Eğitim ve Tatbikatlarını, Risk Değerlendirmesini, İSG Kurulu gibi kanunen zorunluluk halinde bulunan belge, döküman ve toplantıları zamanında planlayabilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planında bir format zorunluluğu yok ancak yıllık değerlendirme raporunda bir format zorunluluğu var demiştim, öncelikle bu zorunluluk aslında önceki isg hizmetleri yönetmeliği ekinde yayınlanan bilgiler sebebiyle bunu söylemiştim. Bugün baktığımızda isg hizmetleri yönetmeliğinde yıllık değerlendirme raporunun ilgili eklerden çıkarıldığını görebiliriz. Ancak halihazırda bulunan bütün osgb firmalarında bu durum eski haliyle yürüdüğü gözlemlenebilir. Bu nedenle eski yıllık değerlendirme raporu örneğini bulamayan arkadaşlar içinde aşağıda örnek bir link paylaşıyorum. 
https://drive.google.com/open?id=0B3dkEKhbK2yIUnJIZWVBNEtWVkU

2016 Yılı sonunda doldurulması gereken yıllık değerlendirme raporu ve 2017 yılı başında gerçekleştirilmesi gereken yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planının olmaması halinde osgb 'lerin denetim halinde ne kadar ceza alacağını öğrenmek için isg hizmetleri yönetmeliği eklerine geri dönüp ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU'nu inceleyebiliriz. 

Buna göre OSGB Arşivinde 
 • Yıllık Çalışma Planı, 
 • Yıllık Eğitim Planı 
 • Yıllık Değerlendirme Tablosu  
bulunmaması Halinde OSGB 'ye  Hafif kusur kapsamında  20 ceza puanı verilmektedir.

Bu nedenle 2017 yılında osgb firmalarının daha sık denetleneceği tahmini ile yıllık çalışma planlarımızı ve yıllık eğitim planlarımızı, ve artık bitmiş olması gereken yıllık değerlendirme raporlarımızı osgb arşivlerimizde kayıt altına almamız gerekmektedir.

Hepinize kazasız günler diliyorum.

Yorumlar