İş Güvenliği Uzmanlarına öneriler, OSGB'ler, Gelişen İSG Sektörü ve Meslek Odası Kavramları Hk.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışanları ve bireysel olarak bu işi yapan ve Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği sektörüne gönül bağlayan meslekdaşlar hepinize merhabalar,

Bildiğiniz gibi biz iş güvenliği uzmanları, devlet, çalışan ve işveren arasında köprü vazifesi görmekteyiz.

Zaman zaman denetimler sonucu İSG Klasöründe bulunması gereken evraklarla ilgili çalıştığımız firmalarda Bakanlık tarafından yapılan denetlemelerde osgb arşivinde bulunması gereken evraklarla ilgili listeler vardı, 2013 yılında osgb arşivinde bulunması gereken evraklar arasında 5- 6 kalem bulunuyordu bunlardan en önemlisi elbette Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı, Eğitim Katılım Formları, Yıllık Eğitim ve Çalışma Planları, Yıllık Değerlendirme Raporu ve isgkatip Sözleşmesi, bu günlerde yapılacak denetimlerde ise klasörlerimize yeni evrakların dahil olması muhtemel bunlardan bazıları işletme makine envanterinin bulunduğu periyodik kontrol raporları, ortam ölçümleri, çalışma tutanakları, Acil Durum eylem planı içine firmanın acil durum eylem planı krokisi (kroki üzerinde ise acil çıkış kapıları, acil toplanma noktaları çıkış kapıları, yangın söndürücüler, yangın butonları, yangın dolapları acil kaçış yolları işaretlenmiş olması gerekmektedir.) vb. gibi diğer dökümanlarda artık osgb arşivlerimizde yer almaya başlayacak.

İş güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın osgb arşivlerinde tutulması gereken dökümanlardaki artış sonucu takibini kolaylaştırmak ve firma klasörüne hakim olmak amacıyla renkli ayraçlarla ayrılması iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımıza ve denetlemeye gelen Bakanlık personeline kolaylık sağlayacaktır. Osgb arşivlerindeki dosyalarda düzenleme işleminden sonra aslında her bir firma klasörü için bir rapor hazırlamak yine eksiklikleri takip etmek adına bizlerin işlerini daha rahat takip etmemizi sağlayacaktır.

Bu konu ile ilgili yazı dizimizi takip etmeye devam ederseniz sonraki yazılarımızda çalışanlarınızın İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini, İlkyardım eğitimlerini, dilerseniz periyodik kontrol zamanlarını, kendinizin çok kolay ve ücretsiz bir şekilde takip etmenizi sağlayacak bazı özelliklerden bahsedeceğim. Hemde tek bir araç kullanarak burada saydığım tüm özellikler için Google Takvimi kullanmamız yeterli, Nasıl yapacağımız ile ilgili yazı dizimizi takipte kalmanızı öneririm.

2012 Haziran ayında ortaya çıkan yeni yasa ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde artarak giden hizmet ağacı her geçen gün genişlemekte ve gelişerek ilerlemektedir.

Asıl hizmetler kapsamında olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Çalışana özel eğitimlerin yanında (Kimyasallarla Çalışma, İSG Kurul Eğitimleri, Risk Değerlendirmesi Ekibi Eğitimleri, Çalışan Temsilcisi Eğitimleri vb.) ilerleyen zamanlarda (şu an) Bu hizmetlerin yanında artık ülke genelinde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Şirketleri kurdukları yada ortağı oldukları diğer sektörel şirketler ile İlkyardım Eğitimi hizmetleri, Ortam Ölçümü hizmetleri (bunlarda kendi arasında Termal Konfor, Aydınlatma, Toz Ölçümü, Gürültü Ölçümü gibi alanlara ayrılmaktadır.) Periyodik Kontrol hizmetleri, Yetkili personel tarafından verilmesi gereken eğitim hizmetlerini (bunlarda kendi arasında yine Yüksekte Çalışma, Patlayıcı ortamda çalışma, Tehlikeli Atıklarla çalışma, Yangın -Arama Kurtarma ve Tahliye Tatbikatı eğitimleri vb) sunmaktadırlar.

Bu eğitimler sonrasında bir çok osgb aslında asıl yapması gereken işleri takip etmekte zorlanabiliyor, ne yazık ki sektörde iş güvenliği uzmanlığı ikinci bir iş gibi görülüyor. Nitelikli ve kaliteli bir alan olmasına rağmen bu yozlaşmanın önüne geçilemezse biz sektör çalışanlarını ilerleyen zamanlarda zor günler bekliyor diyebilirim.

Toplumda genel kanı olduğu için söylemekten çekinmemek gerekli diye hissediyorum. Bu gün hizmet vermeye gittiğimiz firmaların çoğunda işverenlerin farkında olmaması sebebiyle biz iş güvenliği uzmanları sanki işlerini bölen, işlerini yapmaya yardımcı olmak değilde işlerini aksatan insanlar olarak görülüyoruz, bu nedenle de iş veren bazen bizlere küçük bir masa bazen tabure gösterip burada işlerinizi halledin, yada çok yoğunum daha sonra gelin diyebiliyor. Yada hiç uğramayın diyebiliyor, Biz bunlara hayır derken piyasada bu işi baltalamaya çalışan, fiyat kıran bir çok firma firmayı ziyaret dahi etmeden evraklarla işlerini döndürüyorlar, işini layıkıyla yapmaya çalışanlar ise bu durumda mağduriyet yaşıyorlar.

Sektör olarak işverenler hep şundan yakınıyor. İş güvenliği uzmanı olarak ne yapıyorsunuz ki?

Bir ülkede yaşıyorsunuz ve bu ülkenin kanunları ile yönetiliyorsunuz elbetteki biz sektör çalışanları da iş verenin Devlet tarafından çıkarılan kanunlara uygunluğunu sağlamaya çalışıyoruz, örnek olması hasebiyle söylüyorum. İş verenler Muhasebe Departmanını bu sektör ilk oluşmaya başladığı zamanlarda da aynı şekilde görüyorlardı, şu an aynı olay devam ede gelse'de Meslek Odası sahibi olan Muhasebe sektörü oda kurulmasından sonra tamamen kurumsal bir kimlik kazanıp Ülke ekonomisine değer katmaya başladı ve aynı istikrarda ilerlemeye devam ediyor, Bu nedenle bu gün biz iş güvenliği uzmanlarının yaşadığı bu küçük sorunları genel bir meslek olma sürecini atlatan muhasebe sektörüde yaşamış ve bu sorunu oda kurarak büyük oranda aşmıştır. Bu nedenle biz iş güvenliği uzmanları da birbirimize kenetlenerek bir meslek odası haline gelme sürecine katkı koymaya çalışmalıyız. Yoksa hem OSGB sahipleri hem çalışanlar olarak İSG Profesyönelleri bu tiyatroya sadece figüran olarak kalmaya devam edeceğiz. Bunun yaşanmaması için Birlikteliğin gücünden faydalanmak en elzem şarttır. Ben ülkemizin yaşamış olduğu bu tecrübe sebebiyle iş güvenliği uzmanlığı ve osgb kültürünün de ilerleyen yıllarda düzeleceğini ve hak ettiği değeri görebileceğini umuyorum.

Halim ASA
Kaynak:

Yorumlar