Bursa OSGB Firmalari Denetleniyor


Bakanlık nezdinde Bursa SGK il müdürlüğünde çalışan iş müfettişleri tarafından plansız denetimler gerçekleştirilmeye başlandı Bursa’nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren birçok osgb firmasının arşivleri plansız denetimler sonucu kontrolden geçti/geçmeye devam ediyor.

OSGB Arşivlerinde Hangi Evrakların Bulunması gerekli

Normal şartlarda iş yerinde olmazsa olmaz aşağıdaki evrakların mutlaka bulunması gereklidir, firmanın bulunduğu sektör ve yaptıkları iş yada alt işveren ilişkilerine göre evrak sayısı artacaktır.

 1. İş Güvenliği Yıllık Eğitim Planı
 2. İş Güvenliği Yıllık Çalışma Planı
 3. Acil Eylem Planı
 4. Acil Durum Ekipleri Listesi
 5. Acil Durum Planı Krokisi
 6. Tespit ve Öneri Defteri suretleri
 7. İSG Katip Sözleşmeleri
 8. Yıllık Değerlendirme Raporu
 9. Risk Değerlendirmesi
 10. Çalışanların İSG Eğitimlerini gösteren Eğitim Katılım Formları
 11. İşletme içerisinde basınçlı kaplar, kompresörler, yük ve insan taşıyan asansörler ve diğer makine ekipmanları bulunuyorsa bunların periyodik kontrol raporları
 12. Elektrik İç Tesisatı uygunluk raporu, topraklama ölçüm raporu,
 13. İşletme’nin İş Güvenliği açısından durumunu gösteren tespit niteliğindeki Saha Gözlem Raporları vb.


Bu evrakların saklandığı klasörde bir düzen halinde tutulması hem klasöre hakim olmak hemde denetlemeye gelen iş müfettişlerinin işlerini kolaylaştıracaktır.
İş Güvenliği Uzmanları için olmazsa olmazların başında elbetteki Tespit ve Öneri Defteri (Eski adıyla onaylı defter) gelmektedir. Günümüzde Bursa yada diğer illerde çalışan iş güvenliği uzmanı meslekdaşlarımın en çok yaşadığı sorunlardan birini oluşturuyor. Yazdığımız bu tespit ve öneri defterlerinde genelde İşveren V. Yada İşveren imzası bulunmuyor, minör hata olarak bunlar denetleme sonuçlarına yansıyabiliyor.

Tespit ve Öneri Defteri’nde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Birde tespit ve öneri defterinin takibini kolaylaştırmak adına eklediğimiz maddelerin yanında boşluk bırakarak bu alanları - + olarak tamamlanıp tamamlanmadığını not edebileceğimiz şekilde yazmamız bizim açımızdan kolaylık sağlayacaktır. Çünkü mantık olarak yazılan eksikliğin ne zaman giderildiği yada giderilip giderilmediğininde ayrıca takibinin yapılması gerekmektedir.

Acil Durum Eylem Planı Oluştururken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Yine acil durum eylem planlarında da mutlaka Acil Durum Eylem Planı krokisinin bulunmasına, Acil Durum Ekiplerinin oluşturulmuş olmasına dikkat etmeliyiz, bilgilendirme mahiyetinde acil durum ekiplerine eğitim verilmesi ve bu eğitim evraklarının da isg klasöründe muhafaza edilmesi iş güvenliği uzmanlarının yasal zorunluluğu olmasa da çalışanların bilinçlendirilmesi adına fayda sağlayacaktır.

Risk Değerlendirmesi’nde Görülebilecek eksiklikler

Risk Değerlendirmesi oluştururken güzel formlar oluşturalım detaylandıralım derken bazı gereklilikleri unutabiliyoruz. Risk değerlendirmesinde Risk Değerlendirmesini hazırlayan ekibin ıslak imzalarını almamız gerekli yine tedbir amaçlı risk değerlendirmelerini çıkarırken genelde iki nüsha halinde çıkarmaya çalışmalıyız, her iki nüshayıda ıslak imza ile risk değerlendirmesi ekibine imzalatmalıyız.

Osgb’lerde yada işletmelerde yanlış bir anlayış sebebiyle Risk değerlendirmesini İş Güvenliği Uzmanı kendi başına yapmaya çalışıyor. Ancak İş Güvenliği Uzmanları Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmeliğe göre İş güvenliği uzmanının en büyük görevi Rehberlik hizmeti sunmaktır. Burada Risk değerlendirmesini yaparken çalışan temsilcisi olarak seçilen / atanan çalışanların ve işveren ve işyeri hekiminden mutlaka destek alınması ve risk değerlendirmesi ekibi haricinde işletmede çalışan birim sorumluları ve hatta çalışanlardan da işyeri içinde veya etrafında yada çalışanın bulunduğu mekandaki riskler hakkında bilgi alarak bu risklerin değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Yıllık Çalışma ve Eğitim Planları Nasıl Hazırlanmalı

Yıllık Çalışma ve Eğitim Planlarını da oluştururken İş Yeri Hekimininde bu planda yer almasına yada ayrıca kendi planlarını oluşturup imzalaması gerekmektedir.

Diğer evraklarında hazırlanması için biz işletmede teknik bakım, çalışan temsilcileri ve çalışan baştemsilcileri ile sürekli temas halinde olarak eksik evrakları usulüne uygun şekilde kontrolü yapan firmalardan temin edebiliriz.

Bakanlığın OSGB arşivi denetlemelerinden sonra Bursa ili için (eşzamanlı da olabilir) işletmelerin denetiminin de yakın olduğu görünüyor bu nedenle işlemler sadece evrak üzerinde kalmamalı özellikle tespit öneri defterine yazılan eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığı tekrar tekrar sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: bursa osgb, bursa osgb firmaları, bakanlık denetlemesi, osgb arşivinde bulunması gereken evraklar

Yorumlar