Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - Osgb Nedir?

Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin uzun zamandır aşina olduğu bir terim olan osgb yani ortak sağlık güvenlik biriminin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım.

İşyerlerinde 50 den az çalışanı olan iş yerlerinde 01.01.2014 tarihinden itibaren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek  üzere  işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur.  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı  iş yerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer sağlık personelinden oluşur.

Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir.

Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş osgb kurumlarını şu linke tıklayarak görebilirsiniz.
-Linke tıkladıktan sonra duyuruların en altına inip OSGB hizmetleri linkine tıklayın
-Burada Yetkilendirilmiş Osgb ve TSM listesini indirmek için tıklayın bağlantısına tıkladığınızda
güncel olarak ilinizdeki ortak sağlık güvenlik birimlerini görüntüleyebilir ve inceleyebilirsiniz.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (isgb) ile OSGB ler , sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;
a) İşçilerin sağlık gözetimi,
b) Çalışma ortamının gözetimi,
c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
ç) İlkyardım ve acil müdahale
d) Kayıt ve istatistik,
görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. OSGB çalışma ortamının gözetimi için iş yerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler.

İşçilerin sağlık gözetimi için ortak  sağlık güvenlik birimi işçilerin  sağlığını korumak ve geliştirmek  amacı ile işçilere verilecek her  türlü  sağlık hizmetlerini verir.  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İlk  yardım ve  acil  müdahale için,  iş yerlerinde  kaza,  yangın, doğal  afetler gibi acil  müdahale  gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

İşyerinde 22.05.2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilkyardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları yapar. Ortak sağlık güvenlik birimi kayıt ve istatistik bilgileri için, çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgileri kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder.
OSGB yıllık çalışma planı için, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır.Onaylanan plan işyerinde ilan edilir bir nüshası birimce kayıt altına alınır.

OSGB yıllık değerlendirme raporu için, iş yerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderir.İşveren ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi hizmetini aldığı danışman firma ile yönetmelikte belirlendiği şekilde sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir

Yorumlar