Neden İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırmalıyız?

İş Güvenliği Uzmanı
İşverenlerin, iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu başlamıştır ve 30 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı İSG Kanunu'nda konu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır

6331 Sayılı İSG Kanunu
MADDE 6 –
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.
Peki Osgb hizmetlerini alma zorunluluğu hangi işletmeleri kapsıyor
Osgb ve İsgb hizmetlerini düzenleyen 6331 sayılı kanunun Geçici 9. maddesini incelediğimizde
1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30 Haziran 2016 'ten itibaren yürürlüğe girecektir.
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 'ten itibaren yürürlüğe girmiştir.
3) Diğer işyerleri için 30 Aralık 2012 'den itibaren yürürlüğe girmiştir."
ifadeleri ile bu soruyu yanıtlayabiliriz.

Yorumlar