Osgb Hizmet Alan İş Yerlerinde İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri

Çalışma sosyal güvenlik bakanlığının 30.04.2015 tarihinde yayınladığı İş Güvenliği Uzmanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Hk. Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştı, bu yönetmelik ile daha önce 6,8,12 dakika olan çalışma süreleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

Yorum:
Sürelere baktığımızda bunların geçmişe nazaran daha iyi olduğu mutlaka görünüyor, çok tehlikeli sınıfta 3 katı artmış zorunlu çalışma süresi, Uygulamaya baktığımızda bu çalışma sürelerine çok fazla uyulduğu söylenemez çoğu işletmede bu süreler sadece kağıt üstünde bırakılıyor. Eğitim içinse işletmeden adam almak tam bir işkence, iş veren alınan bu eğitimi mesaiden çalınan bir etkinlik olarak görüyor, bu nedenle çoğu işletmeci işçilerini ya mesai saati sonrasında bu eğitimleri planlamaya çalışıyor yada uzun süre osgb hizmeti veren kurumları oyalayıp eğitimleri sadece kağıt üstünde aldırmaya çalışıyor.

Osgb ve iş yerlerinin denetlemelerinin sıklaştırılmasıyla bu sorununu önüne geçileceğini umuyoruz,

Yorumlar