Bursa Osgb Firmalarının Sunduğu Hizmetler !


İş güvenliği sektöründe ilk yıllarında yoğun rağbet gören iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinin eğitim kurumlarının artması sonucu hizmet sunan firmaların sayısı artmış ancak bu eğitimleri almak isteyen iş güvenliği uzmanı adaylarının sayısındaki düşüş nedeniyle talep eden kişi sayısı azalmıştı, bu nedenle artık rağbet ve ihtiyaç tamamen osgb'lere döndü. Daha önce farklı sektörlerde olup iş güvenliği uzmanlığı sektörüne giren girişimciler de artık sermayelerini osgb yani ortak sağlık güvenlik birimlerine yönlendirmeye başlamıştı, Bursa osgb firmaları sayısında da 1,5 yılda 10 kat fazla büyüdü ve şu anda 87 tane toplamda bursa'da osgb firması bulunuyor.

Tüm Türkiye'deki osgblerde olduğu gibi Bursa Osgb firmalarında aşağıdaki hizmetler ana başlığı ile gerçekleştirilmektedir.

Osgb'lerde gerçekleştirilen hizmetler.
1-A-B-C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hizmeti: 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işletme ve işyerlerinizde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmişti, yine 6331 sayılı kanun ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen görevler gereği tehlikeli sınıflarda B, çok tehlikeli sınıflarda A, ve az tehlikeli sınıflarda ise C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı osgb'ler tarafından yada iş yerlerinde bulunan İSGB yani iş sağlığı ve güvenliği birimleri tarafından sözleşmelerinin yapılması gerekmektedir. 

Yine iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre (iş güvenliği uzmanlığı görev yetki sorumlulkları hk. yönetmelik) te belirtildiğine göre ÇALIŞAN BAŞINA
Az tehlikeli sınıfta C sınıfı olan bir iş güvenliği uzmanı ayda en az 10 dakika
Tehlikeli sınıfta B sınıfı olan bir iş güvenliği uzmanı ayda en az 20 dakika
Çok tehlikeli sınıfta A sınıfı olan bir iş güvenliği uzmanı ayda en az 40 dakika eğitim / hizmet vermek zorundadır.

buradaki dakikalar burada belirtildiği gibi çalışan başına dır yani 20 kişi çalıştıran tehlikeli bir sınıftaki B sınıfı iş güvenliği uzmanı 20*20 400 dk. (6 saat 40 dakika) aylık hizmet verme süresidir.

2- İş yeri hekimliği hizmeti; yine bursa osgb ve isgb lerde iş yeri hekimliği hizmetleri İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmelikte,

İş veren, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlüdür.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri  iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere “İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi” ile gerektiğinde “diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi”  hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

3-Diğer Sağlık Personeli hizmetleri: İş veren, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Bu nedenle iş yerlerinde bu hizmetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için Bursa osgb firmalarında da hizmet verdikleri işletmelere diğer sağlık personeli hizmetleri sunmaktadır.

Bursa Osgb sektöründe bu işlemlerin yapılabilmesi için iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, yada diğer sağlık personeli ile sözleşmeler tamamen İSG KATİP sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. daha önce en azından iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri için isg katip sisteminin kullanımı hakkında genel bilgilendirmeleri mahalleminsesi.com üzerinden aktarmıştım. 

Bursa Osgb ve İşletmeler arasında gerçekleştirilen sözleşme işlemleri

Basitçe osgbler içinde bu durumu tekrar etmek gerekirse, isgkatip.csgb.gov.tr adresi üzerinden turkiye.gov.tr şifreniz ile sisteme girip ilgili firmayı sistem üzerinden seçip uzmanınızı dışa görevlendirme yapıyorsunuz. Bu işlemleri Bursa OSGB sorumlu müdürü gerçekleştirmektedir. Daha sonra dışa görevlendirme yaptığınız uzmanınız kişisel sayfasına (turkiye.gov.tr şifresi ile isg katip sistemine griiş yapıp) gerçekleştirilen dışa görevlendirmeyi onaylar ve en son bu işlemi hizmet verdiğiniz iş yerindeki yetkili kişi onaylar ve sözleşme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 

Yorumlar