İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Ücretlerine ilişkin Duyuru!

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi, ÇSGB
Belge ücretlerine ilişkin tam duyuru metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz Genel hatları ile iş güvenliği uzmanlığı belge ücreti 2014 te olduğu gibi 413 tl belge ücreti bulunuyor. Bir artış söz konusu değil Bu dönem bir yenilik olarak İş Yeri Hemşireliği olarak bilinen Diğer Sağlık personeline ilişkin belge ücretleri sisteme tanımlanmış, Bunun için 103,25 tl lik bir ödeme yapılması gerekli (küsüratlardan ne anlıyorlar akıl almıyor.)

Ek olarak bu paraların yatırılması için gerekli önemlı ayrıntılar şunlar Ziraat Bankası kurumsal tahsilat programına ödemeyi yalnızca gişelerden yapabiliyorsunuz havale eft yapmanız mümkün değil, sınavı kazanan kişilerin tc kimlik numaraları otomatik olarak ziraat bankasına aktarılıyor bu nedenle iş güvenliği uzmanları, ve iş yeri hekimleri , diğer sağlık personeli sınavlarında başarılı olan
kişiler ziraat bankasına ödeme yapmak için gittiklerinde tc kimlik numaralarını ve belge türünü gişe görevlisine bildirmeleri gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyönelleri alanına katılan tüm yeni arkadaşlarımıza başarılar...

Bakanlık Duyurusu
ELGE ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DUYURU

01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak belge ücretleri aşağıda belirtilmiştir:

1.İş Güvenliği Uzmanlığı veya İşyeri Hekimliği Belgesi                        : 413,00 TL (KDV Dâhil)
2.İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi                : 413,00 TL (KDV Dâhil)
3.Diğer Sağlık Personeli Eğitici Belgesi                                                  : 413,00 TL (KDV Dâhil)
4.Diğer Sağlık Personeli Belgesi                                                              : 103,25 TL (KDV Dâhil)
5.İşyeri Hekimliği/İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Vize İşlemi Ücreti  : 103,25 TL (KDV Dâhil)

Genel Esaslar

01.01.2015 tarihi itibariyle, yukarıda konu edilen tüm belge ücretleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilât Hesabına yatırılacaktır.

Kurumsal Tahsilat Hesabına ödenecek belge ücreti, hak sahibinin TC Kimlik Numarasına tanımlı olacaktır. Belge ücretinin bilgisi (sertifika türü ve/veya sertifika sınıfı) ödeme yapan kişi tarafından Ziraat Bankası personeline belirtilerek dekontta yer alması sağlanacaktır.

İlgili hesaba (Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilât Hesabına) EFT ve havale yolu ile ödeme yapılması uygun değildir. Bu nedenle EFT ve havale yolu ile ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Kurumsal tahsilât hesabına yatırılması gereken belge ücretinin, farklı bir hesap numarasına yatırılması halinde, İSG-KATİP üzerinden sertifika tanımlaması yapılmayacaktır.


Sınav Yoluyla Elde Edilen Belgelere İlişkin Esaslar

ÖSYM’ nin yaptığı sınavlarda başarılı olan adaylar ile açılan davalar neticesinde belge almaya hak kazanan adayların TC Kimlik Numaraları bankaya bildirilecektir.

Eğitici Belgesine İlişkin Esaslar

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi ile Diğer Sağlık Personeli Eğitici Belgesi talebinde bulunan kişilerin, eğitici belgesi alabileceği komisyon tarafından uygun görüldükten sonra, belge almaya hak kazanan kişilerin TC Kimlik Numaraları bankaya bildirilecektir. Müracaat evraklarında e-posta adresinin belirtilmesi halinde hak sahipleri bilgilendirilecektir.

Sınavsız Belge Alma Hakkına Sahip Kişilere İlişkin Esaslar

İlgili yönetmelik hükümleri gereği; sınavsız belge alma hakkı bulunan kişilerin talepleri, Genel Müdürlüğümüzce incelenip uygun görüldükten sonra belge almaya hak kazanan kişilerin TC Kimlik Numaraları bankaya bildirilecektir. Müracaat evraklarında e-posta adresinin belirtilmesi halinde hak sahipleri bilgilendirilecektir.

Vize İşlemine İlişkin Esaslar

İşyeri Hekimliği veya İş Güvenliği Uzmanlığı belgelerinin vize işlemleri; yapılan müracaatların Genel Müdürlüğümüzce incelenmesini müteakip, uygun görülen kişilerin TC Kimlik Numaraları bankaya bildirilecektir.
Tarih: 09.01.2015

Yorumlar