İngilizce Ders Notları Count Uncount


elementary 4
count sayılan nesneler

uncount sayılamayan nesneler
bu nesneler de söz konusu inceleyecceğimi öğeler
some any much many

uncount sıvı (ingilizcede hiç bir sıvı sayılabilir bir durumda değildir.
Örn
tea
coffee
water
gibi bunun gibi tüm sıvılar sayılamayan durumdadır
uncount sugar
Örn
salt tuz
air hava
bread ekmek
money para (insanlardan para isterken içindeki birimler sayılıyor yani bana

10 pound ver deriz ancak bana 10 para ver diyemeyiz.
sand kum
sheep koyun (sürü olması anlamında sayılamayandır)
fruit meyve (meyvenin genel manasından bahsediyoruz. Bana bir elma ver

diyebilirsiniz ancak bana bir meyve ver diyemezsiniz.
yukarıda görüldüğü gibi dilimizde sayılabilen durumda olan ekmek ve paranında

ingilizcede şeker gibi sayılamayan durumdadır

Sayılamayan nesnelerin birinci özelliği
tekil nesnedir (singular object'tir. Bunların kendi kendilerini çoğul yapma

şansı yok yani bu tür cümle kurarken s takısı kullanamayız.)

Yine bu sözcüklerde a an eki kullanamayız waters diyemediğimiz gibi a water

şeklinde de kullanamayız.

Bu sözcükleri kesin olarak tekl olarak algılayacağız ve sonuna asa s takısı

kullanamıyoruz. Normalde tekil nesnelere a an getirmemize rağmen bu nesnelere

kesinlikle bir a an takısıda getirmiyoruz.

Formül
uncount bir nesne ise: kesinlikle singular (tekil olmak zorunda) ve tekil

olduğu halde a yada an takısı (bir vurgusu) asla almaz ve tekil oldukları

içinde s takısı almaz
water doğru
a water yanlış
waters yanlış

count hem singular (tekil) hemde plural (çoğul) olabilir bununla birlikte a

an eki alabileceği gibi s takısıda alabilirler
a table doğru (bir masa)
two tables doğru (burada çoğul olduğu için sonuna s takısı getirilmiştir.)

uncount count bölümünde şimdi
some-any-much-many mevzusu var
bu mevzu da
karşımıza iki tür var çıkıyor.
There is            / There are
var                   var
singular              plural
yani a/an takısı      yani s takısı bulunur
burada gördüğünüz gibi tekil (singular ) için there is çoğul (plural) içinse

Thera are 'ı kullanacağız. sonlarına veya başlarına kural gereği takıları

ekleyeceğiz.

Kullanacağımız cümlelerde some (biraz) söz konusu ise
kesinlikle bu yapıyı kullanacağımız yer olumlu cümle söz konusu olmak zorunda

ve ayrıca bu some 'ı hem uncount hemde count olarak kullanabilirim
(+)
Ex:
(+) Ther is + some  + water + in the bottle
    var     + biraz + su    + şişede    
    Şişede biraz su var

cümle olumlu there is diyoruz burada tekildir ve water sayılamayan durumda

olmak zorundaydı. 16:08 de kaldık.
bottle şişe

    There are + two letters    + on the table
    var       + 2 tane mektup  + masanın üzerinde
    Masanın üzerinde 2 tane mektup var
Burada gördüğünüz gibi sayılabilen nesnelerde some yerine o sayıyı

yazabiliyoruz. Eğer mektupların sayısını belirtmek istemiyorsak bu kez some ı

kullanarak yapmalıyız yani

    There are + some letters + on the table
    Masanın üzerinde biraz mektup var.

Böylece some formülünü ortaya çıkarmış olduk. Yukarıda ki örneklerde de

gördüğünzü üzere some ı (+) olumlu cümlelerde singular tekil) ve plural

(çoğul olarak kullanabiliyoruz.

letter mektup

    There is + some coffe + in the kitchen
    var        biraz kahve  mutfakta
    Mutfakta biraz kahve var
kitchen mutfak

There are some apples in the kitchen
Mutfakta biraz elma var

Elma sayılabilen bir nesne ancak biz sayı koymadığımız için some 'ı ekledik.

Any (hiç)
Kullanılacaüı bölge
count
uncount
hem sayılabilen hem sayılamayan nesnelerde kullanılabilir
yalnız kullanılacağı cümlelerde kesinlikle (-) negatif veya soru (?)

cümleleri olabilir.

some dan yola çıkarak örneklendirelim
There is some fruit
biraz meyve var

cümlemiz sayılamayan ve tekildir olumu cümledir.
şimdi olumsuz cümle yapalım ve any kullanalım

(-) There isn't any fruit
Hiç meyve yok

(?) is there any fruit
    mı var   hiç meyve
    hiç meyve var mı

şimdi sayılabilen bir nesne ile any nin kullanış şeklini gösterelim

(+) There are some problems here
    var       biraz problem burada

Burada biraz sorun var sanırım.

(-) There aren't any problems here
Burada hiç problem yok

(?) Are there any problems here
    mı  var   hiç problem  burada
    Burada problem var mı?

MUCH (ÇOK FAZLA)

much gördüğümüz yerde kesinlikle kullanılacak olan cümle şekli aynı any gibi

ya olumsuz yada sorudur (-) (?) fakat any den tek farkı any hiç demekti ve

sayılabilen ve sayılamayanda kullanılırken much ise sadece uncount

sayılamayan nesnelerle kullanmak zorundasınız. ve singular (tekil) olmak

zorunda

Soru kalıbımız
How much?
Ne kadar
How much ice cream is there?

ice cream  dondurma

(+) There is some ice cream cevap olarak verebiliriz.
    biraz dondurma var

(-) There isn't any ice cream
    Hiç dondurma yok

(-) There isn't much ice cream
    Çok fazla dondurma yok

MANY (ÇOK FAZLA)

(-)
(?)
CÜMLESİNDE kullanılır much tan farkı sadece count ta kullanılır
soru cümlesi kullanırken ne kadar manasına gelir.
negativecümlede kullanırken hiç yok anlamında değil fazla yok anlamında kullanılır.

How many pencils are there ?

Kaç tane kalem var?
Bizim buna verebileceğimiz muhtemel yanıtlar
sayı vermeden biraz kalem var

There are some pencils  - Biraz kalem var

veya elinizde bulunan kalemlerin sayısı belliyse
There are two pencils  - iki kalem var

veya deyelim ki hiç kalem yok

There aren't any pencils  - hiç kalem yok

son şansınızda şu kalem var ama fazla yok yani some 'ın olumsuzu

There aren't many pencils - Kalem var ama fazla değil

Not :
Some 'ın kullanımı için bir not

would yo like (arz dır yani sunarsınız istermisiniz sorusudur ) ?
 Can I have (talep durumlarında yani istediğiniz) ?

Some bu kalıplarda kalıpların soru olmasına rağmen some kullanılması gerekmektedir.

Yani şu örnekte göreceğimiz üzere

Can I have some tea
biraz çay alabilir miyim?

Normalde soru cümlesi olduğu için some kullanamamız gerekmektedir. Ancak bu istisnai durumda bu some ı kullanıyoruz.

Would you like some tea
Biraz çay ister misiniz?

Bunlar kalıp olduğu için someı buralarda kullanıyoruz.

Some (biraz) her zaman olumlu cümlede, istisnai olarak ? yukarıdaki belirtilen örnekteki gibi soru cümlelerinde count ve uncount durumlarda kullanılabilir

Any (hiç) (-) (?) , count uncount

Much (-)Çok fazla değil  (?) Ne kadar uncount ta kullanılır

Many (-)Çok fazla değil (?) Kaç tane anlamına gelir ve count da sadece sayılanlarda kullanılır.

There is (singular tekillerde var)
There are (plural çoğullarda var)

Son konu
This /That /These /those gösterme sıfatları

This (Bu demek) dediğimiz yapıyı kullanacaksak
Singular (teikl olacak)
Near (size yakın olacak hemen yanı başınızda olacak)

This house is very big
Bu   ev       çok  büyük

Ev demek ki çok yakınımda bu yüzden this diyoruz

That (şu anlamında) için kuralımız
singular (tekil olacak)
far (uzak durumda olacak)

That house is very big
Şu   ev       çok büyük

These (Bunlar anlamında) için şart
Göstericeğiniz şey veya madde
Plural (çoğul olacak)
near (bana yakın olacak)
yani bu kelimesinin çoğulu
These are my school books
Bunlar benim okul kitaplarım
Bana yakın ama çoğul olduğu için these kullandık

Those (Şunlar anlamında) şartları
Plural (çoğul olacak)
far (uzak olmak zorunda)

Those are my close friends
Şunlar benim yakın arkadaşlarım

close yakın demek

Yorumlar

  1. Tşkler . İngilizcedeki en zor konu count uncountur ama oda aşılabilir. Yeterli istek olsun

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler