İngilizce Ders Notları Elementary 3


English Elementary 3

Simple Present tense

Yeni bir zaman fiiller aktiviteleri gösteren geniş zaman

Bu zamanda fiil action söz konusudur.
am is are konusundan ayrı olarak öznenin yapmış olduğu bir iş oluş

hareket var

Simple present tense kullanabileceğimiz 3 tane alan  var
1. it expresses (burada ki it simple present tense adına kullanılan özneexpresses ifade etmek demektir.)
scientific events  or   trues
bilimsel   olaylar veya doğrular

2. it expresses our daily life (bizim günlük yaşamımızı ifade eder ki biz

buna routine action diyebiliriz her zaman yatmamız uyumamız öğrenciysek

okula gitmemiz bu bölüme girer
)
3.it expresses our habits (bizim alışkanlıklarımızı ifade eden bölüme de

sahip)

simple present tense nir cümle kurabilmemiz için yukarıdaki 3

özelliklerden birinin bulunması gerekmektedir.
Burada alışkanlık ve günlük aktivitelerimizi karıştırmamalıyız.
Simple present tense de aslolan öğe fiil (verb) tür. Bu yüzden muhakkak

en az bir fiile ihtiyacımız va bizim fiil ezberleyip konuya vakıf

olabilmek için örnekler yapmamız gerekli

Şimdi cümle kurabilmek için kurallara geçelim

Ex: The sun +rises + in the east
    Güneş + doğmak + doğudan
    Güneş doğudan doğar
Bu olay bize scientific events olarak gelir

Ex: Water boils at 100 C degree
    Su    kaynamak 100 cantigrat derece
    Su 100 santigrat derecede kaynar
Scientific events or trues olarak gelir

yukarıdakiler bilimsel doğrular ile ilgili

Şimdi günlük aktivitelerimiz günlük ifadelerimiz (günlük fiillerle olan

ifadelerimiz)

Ex: I   drink some tea everyday
    Ben içmek biraz çay hergün
    Ben hergün biraz çay içerim

Ex: My father   always      goes    to work early
    babam       her zaman   gitmek     işe  erken
    Babam her zaman işe erken gider
Burada daily action a birer örnektir.

Ex: My mother always     goes shopping
    Annem     her zaman  alışverişe gider
    go shop alışverişe gitmek fiili

ex: I    like    driving      fast
    Ben  sevmek  araba sürmek hızlı
    Ben hızlı araba kullanmayı severim.

Önemli kural Like fiilinden sonra başka bir fiil gelirse sonuna bir tane

ing takısı getiriyoruz.

Present tense (simple) normal cümle kurum formüllerini görelim.

(+) Subject + verb  + object + place + time expression

(fiilin iki şekli vardır. 1. singular ise fiilin sonuna s yada es takısı

getirmeyi unutmuyoruz. Mesela fiilimiz go olsun goes kullanıyoruz ancak

drive fiili gibi fiillerde drives şeklinde sadece s takısı getirmemiz

yeterli oluyor. Eğer çoğul formatta plural veya I kullanıyorsak sadece

fiilin kendisini koymamız yeterli s takısına ihtiyaç duymuyoruz.(-) Subject + does not yada do not + verb + onject + place + time
daha önce olumsuzluğu am not is not are not ile getiriyorduk bu eylem

grubunda ise bu işi do does ile yapıyoruz tekil ise singular does not

plural ve I içinse do not kullanıyoruz. Burada karıştırmamız gereken şey

fiile olumlu cümledeki gibi s takısı eklemiyoruz s es takısı ekleme

işlemi sadece olumlu geniş zaman ve tekil cümlelerde oluyor

(?) Does yada Do + Subject + verb + object + place + time

cümle geniş zaman ve tekil şahıs ise does kullanacağız plural yani çoğul

ve I yani ben ise do helping verb yani yardımcı fiilini kullanacağız.

Frequency of adwords (zaman zarfları)
allways    her zaman
usually    genellikle
often      sık sık
some times bazen ara sıra
never      hiç, asla
yukarıdan aşağı doğru baktığımızda azalan bir yapı yine aşağıdan yukarı

baktığımızda artan bir yapı yani frekanslı bir yapı bu zaman zarflarının

yerleri nereler aşağıda bunları görelim

(+) Subject + always + verb yada verbs + object + place + time
ilk madde de söylediğimiz gibi cümle tekil se fiilin sonuna s takısı

getirmeyi unutmuyoruz ancak bu sadece olumlu cümlede gerçekleşebilir

Ex : O bazen tenis oynar
       some  tennis play

She sometimes plays tennis


Ex: Ben genellikle büyükannemi ziyaret etmem
    I   usually    grandmother  visit   not

    I don't usually visit my grandmother


(-) Subject + doesn't veya don't + always + verb + object + place + time

Ex: Kız kardeşim benim odamı temizlemeyi sevmiyor.
    my sister    my    room  clean       like
 
    My sister doesn't like cleaning my room

bu cüümlede sevmek ve temizlemek fiili var ingilizcede en son fiil başa

getirilir ve like ten sonra ikinci bir temizlemek fiili gelince ing

ekliyoruz.

(?) does yada do + Subject + always +  verb + object + place + time

Ex: Senin annen bankada mı çalışıyor?
    your mother bank       work

Does your mother work in a bank ?

bu cümlede de da ekini in ile karşılıyoruz.
Daha önceki derslerden hatırladığımız gibi ingilizcede bir tekillik varsa

annesinin çalıştığı banka bir tane olduğu için bir i belirtmek için a

koyacağız

bu kural sadece yukarıda yazan zaman zarfları için geçerlidir. Şimdi

diğer zaman terimini görelim

Every bu terimi gördüğünüz her yerde aşağıdaki formülü uygulayacağız
yani everyday everyweek everyweekend
bu every i gördüğümüz zaman cümlenin en sonuna koyuyoruz.

(+) Subject + verb yada verbs + object + place + every zaman terimi
ilk madde de söylediğimiz gibi cümle tekil se fiilin sonuna s takısı

getirmeyi unutmuyoruz ancak bu sadece olumlu cümlede gerçekleşebilir
(-) Subject + doesn't veya don't + verb + object + place + every zaman

terimi

(?) does yada do + Subject +  verb + object + place + every zaman terimi

Simple present tense adına bir not
never zaman terimi asla demektir eğer bu yapıda bir never görüyorsanız bu

kendi başına cümleyi olumsuz hale getirdiği için ikinci bir olumsuzluk

ekini getirmenize gerek kalmıyor yani
I never smoke
Ben hiç sigara icmem  cümleye baktığım zaman olumlu ancak anlamca olumsuz

olduğu için not eki getirmiyoruz

Bir diğer not present tense yada başka zaman içinde geçerli
love kalp olarak sevmek fiili
like  hoşlanmak
gibi fiiler söz konusuysa ve bunlardan sonra bir fiil daha gelirse biz bu

ikinci fiilin sonuna ing eki getirmek gerektiğimizi unutmuyoruz
yada want istemek fiilinden sonra bir fiil gelecekse want tan sonra to

ekliyoruz
yani
want to gibi

Ex : O bazen tenis oynar
       some  tennis play

She sometimes plays tennis

Ex: Kız kardeşim benim odamı temizlemeyi sevmiyor.
    my sister    my    room  clean       like
 
    My sister doesn't like cleaning my room

bu cüümlede sevmek ve temizlemek fiili var ingilizcede en son fiil başa

getirilir ve like ten sonra ikinci bir temizlemek fiili gelince ing

ekliyoruz.  

Ex: Senin annen bankada mı çalışıyor?
    your mother bank       work

Does your mother work in a bank ?

bu cümlede de da ekini in ile karşılıyoruz.
Daha önceki derslerden hatırladığımız gibi ingilizcede bir tekillik varsa

annesinin çalıştığı banka bir tane olduğu için bir i belirtmek için a

koyacağız

Ex: Ben genellikle büyükannemi ziyaret etmem
    I   usually    grandmother  visit   not

    I don't usually visit my grandmother

Ex : Amcam         her hafta  benim için biraz meyve getirir
     My unvle      everyweek  my    for  some  fruit bring (getirmek)

Myuncle brings some fruit for me every week

içinli cümle bir zaman belirtmiyorsa cümlenin sonunda (zamandan önce)

olacak

Yorumlar