İngilizce Ders Notları Elementary 3

Merhaba arkadaşlar ingilizce ders notları bölümü ile ilgili ders noıtlarımın 3. kısmı Elementary 3 bölümü bu bölümde öğrendiğim yada anladığım özellikler simple present tense yani aynı am is are yapısında olduğu gibi geniş zaman olgusu...

Am, is, are yapısında önce ki yazımda da belirttiğim üzere No action türlerini yani hareketsiz olayları irdelerken Bursa is very cold this year - Bu sene bursa çok soğuk. cümlesindeki gibi bir durum bildiriyordu. Ancak elementary 3 bölümünde ise O yani şahısların yaptığı işler oluşlar ve eylemleri konu alıyor.Simple Present tense'i kullanabileceğimiz 3 ayrı bölüm (alan) mevcuttur.

Bunlar;
1- it       expresses
    O      ifade eder. Burada ki it kelimesi simple present tense i ifade ediyor cansız varlık ve tekil olduğu için it ile ifade ediyoruz. expresses da ifade etmek fiilidir.
Scientific events or trues
Yani O bilimsel olayları ve doğruları ifade eder diyoruz.

2- it expresses
our daily life (routine actions) yani biim günlük yaşamdaki  rutin aktivitelerimiz

3- it expresses
Our habits bizim alışkanlıklarımız.

Yukarıda görüldüğü gibi simple present tense kullanabileceğimiz 3 tane bölümü ayrı ayrı görmüş olduk biz eğer bu kalıpta bir cümle kuracaksak bu kuracağımız cümleler ya bir bilimsel olay yada doğru olacak ya günlük rutin yaptığımız aktiviteler olacak yani her gün yatmamız uyumamız yada işe gitmemiz gibi yada alışkanlıklarımız olacak her hafta sonu futbol oynamak gibi. Burada hareketler ve alışkanlıkları açıklamakta zorluk çekersek habit yani alışanlık yapmak zorunda olmadığımız yani yapmakta veya yapmamakta serbest olduğumuz şeylerdir.


Bilinmeyen kelimeler
Scientific - bilimsel (sayntifik okunur)
event - olay (ivent okunur)
true - doğru  (çru)
habit  - alışkanlık


de ele alınır
Bunları yaparkende zaman terimlerinden faydalanıyor.

Bu zaman kavramlarından
always - her zaman
usually - genellikle
often - sık sık
some times - ara sıra bazen
never - hiç

Yorumlar