İngilizce Ders Notları Birinci Gün

Merhaba arkadaşlar bugün 27 Eylül 2012 Perşembe Google'ın doğum günü olmakla birlikte benim için Allah'ın her önemli olan günü gibi bu günüde aynı ehemmiyet ve önemle saydığım ve geçen zamana duyduğum saygı halkasına bir zincir daha eklediğim, Rahmana şükredebilmek için bir gün daha bahşedildiğini düşündüğüm bir zaman...
Çok uzun sayılmayacak bir çalışma sonrasında işten ayrıldığım (Birrhost firmasında destek personeli olarak çalışıyordum.) için boş kalan zamanlarımı kurslarla haşır neşir olarak geçiriyorum. Pazartesi günü işkur'un düzenlemiş olduğu bir kursa katılımım ve bu paralelde (kurs süresince) eş zamanlı olarak (aynı gün farklı saatler) ingilizce üzerine yoğunlaşıyorum bu sebeple aktarabildiğim kadar bu ders hakkında
öğrendiklerimi;

 • Ders Konusu
 • Önemli Noktalar
 • İlgili Formüller
 • Yeni Kelimeler

Düzeninde anlatmaya ve bu eğitimin faydaları yada zararları hakkında yazılar yazmaya çalışacağım.
Şimdi İngilizce eğitiminin ilk saati ile ilgili bilgilerimizi kağıda dökmeye başlayalım

Ders'in Konusu: 
verb to be (Olmak fiili)

Önemli Noktalar: 
Verb to be olmak fiili ingilizcenin temel yapısını oluşturuyor. Durum bildiren kelimeler için helping word (yardımcı kelimeler) ile öznenin (sunject) tekil mi çoğul mu action no action (hareket, aksiyon, oluş) var mı yok mu olduğunu geniş zaman mı (present tense) değil mi gibi özelliklerini anlamamızı sağlıyor ve bu özellik yalnızca ingilizce de var olan bir özellik olarak bilmeliyiz. Peki bu yardımcı kelimeler nelerdir.
Bunlar : am, is, are
kelimeleridir.
Bu kelimelerin 3 gruba ayrılmasının nedeni İngilizcede ki öznelerin (subject) dilimizdeki gibi 3 gruba ayrılması öncelikle bu kişi gruplarını toplu olarak görelim ve sonrasında gruplara ayıralım.
I Ben

he O (Man) Baylar için
she O (Women) Bayanlar için
it O (Objects and animals) Nesneler ve Hayvanlar için

they Onlar (Çoğul eki)
you Sen, Siz, Siz (Burada Sen eki karşımdaki kişi için siz eki ise iki halde kullanılıyor bir çoğulluğu ifade eden siz kelimesi birde nezaket göstergesi olarak birebir tanımadığımız yada ast üst ilişkisi olan konuşmalarda kullandığımız siz hitabı)
we (Biz)
Yukarıda gördüğünüz gibi özneleri (Tabiki ingilizcedeki özneler sadece yukarıdakiler değildir bazen cansız varlıkla özne (subject olabileceği gibi Ayşe John, Sarah gibi isimlerde subject (özne) olabilir) gruplerımıza ayırdık. Bunlardan;
I şahıs olarak yani beni gösterdiği için olmak fiillerinden daima "am" 'i kullanacağız.

He, She, It 3. tekil şahısları gösterdiği ve tekil oldukları için "is" olmak fiilini kullanacağız.

They, You, We içinse çoğul oldukları için "are" fiilini kullanacağız. Bu yapı ingilizcenin temel taşı olduğu için bu yapıyı çok iyi anlamamız gerekli İngilizcede Durum cümleleri yani olmak fiilleri dilin temel taşıdır. Bu konuyu ne kadar iyi kavrarsak o zaman bunun üstüne yığacağımız bilgilerimiz yani taşlarımız o kadar sağlam temeller üzerine oturtulmuş olur.

İlgili Formüller;
Yukarıdaki bilgiler eşliğinde biz olumlu olumsuz ve soru cümlelerini oluşturmak için şunları yapıyoruz.
Olumlu cümle oluşturmak için formülümüz;
Subject + am /is /are + Object + Place + Time Expression
Özne + am/ is /are + Nesne + Yer + Zaman Zarfı

Bu sıralamaya dikkat ettiğimizde oluşturamayacağımız bir durum cümlesi bulunmamaktadır. Burada da en önemli nokta am is are yapılarının cümlede nereye gelineceğinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek içinse yapmamız gereken cümlenin en sonuna Who, What (Kim ve Ne) sorularının sorulmasıdır. Kişiler için Who Nesneler içinse What sorusunu sorduğumuzda bize subject'i (özneyi) göstereceğinden öznenin durumuna göre bizde am/ is /are yapılarından birini getirip sonrasında bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını öğrenip cümlenin devamına formüle uygun olarak yerleştirmek kalacak

Örneğin;
Bu sene bursa oldukça soğuk
Cümleye baktığımızda kişi görünmediği için soğuk kelimesine (last wrod - son kelime) ne soğuk sorusunu sorduğumuzda Bursa sıcak cevabını alıyoruz. Bu sene bir zaman bildirisidir. Bu yüzden bunu en sona atacağız. Bursa dan sonra Bursa tekil olduğu için is yapısını getireceğiz. Sonrasında object olan oldukça için rather soğuk kelimesi için cold çevirisini yerleştirip en sona Bu sene cümlesi için this year çevirisini yerleştireceğiz. Şimdi kelimemizi çevirelim.
Bursa is rather cold this year.

Bunun gibi olumlu cümlelerde bir çok deneme yapabiliriz.

Olumsuz durum cümlelerinde ise tek farklılık olarak verb to be yapısından sonra "not" "değil" kelimesini yerleştirmemizin gerekliliğidir, diğer bütün kavramlar olduğu gibi kalmaktadır.

Subject + am /is /are + Not + Object + Place + Time Expression
Özne + am/ is /are + Değil + Nesne + Yer + Zaman Zarfı

Bursa'nın kaldırımları dar değil
Bursa's pavements are not narrow
Ne dar değil sorusuna bursa'nın kaldırımları cevap veriyor değil mi o yüzden bşaa bu öbeği aldık ve sonrasında am is are yapısına baktık çoğul olduğu için (kaldırımlar) are yapısını cümleye koyduk ve sonrasında object + place ve time yapısını kontrol ederek cümlelerimizi yerleştirdik. Bunun yanında gördüğünüz gibi yukarıda 2 tane s takısı yazdık bunlardan biri Bursa's Bursanın anlamı yani aitlik anlamı katıyor birazda aitlik kelimelerini de göreceğiz, diğeri ise bir ler lar eki olan ve bitişik yazılan s takısı buda pavement (kaldırım) olan kelimeyi pavements (kaldırımlar) ile çoğul hale getirdi.

Şimdi aitlik kelimellerine de göz atacak olursak
I Ben
My Benim

He O
His Onun

She O
Her Onun

İt O
İts Onun

They Onlar
Their Onların

You Sen
Your Senin

We Biz
Our Bizim

Yukarıdaki gibi Kişi kelimeleri ile birlikte aitlik bildiren kelimelerde yansıtılmıştır. Şimdi soru cümlesi yapmak istediğimizde ise sadece am is are yapısını başa almamız cümleye bir mi? mu? etkisi göstermesini sağlayıp bir soru cümlesi haline getirecektir.

Am /Is /Are + Subject + Object + Place + Time Expression
am/ is /are + Özne + Nesne + Yer + Zaman Zarfı


Bursa'nın kaldırımları dar mı?
Cümleye yine kim sorusunu soruyoruz cevabı en başa yazıp sonrasında geri kalan cümleleri kural neticesinde yerine koyuyoruz.

Is Bursa's pavements narrow?

Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz cümlelerde formüllere dikkat edip yazdığımızda bu konuya ait bir çok cümleyi çok rahatlıkla ingilizceye çevirebiliriz. Bunun için yapmamız gereken tek şey grammer kurallarını unutmayalım ve doğru uygulayabilelim. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir.

İngilizcede başarılı (durum) cümleleri kurmak için sormamız gereken sorular ise şunlardır;


 1. Ne, Kim soruları en son kelimeye sorulur ki özneyi bulabilelim.
 2. Hareketli mi Hareketsiz mi soruları cümleye sorulur yani bir iş yapış eylem var mı yoksa sadece durumdan mı bahsediyor.
 3. Cümlemizde Tekillikten mi? çoğulluktan mı? bahsediyor.
 4. Geçmiş zaman mı? değil mi?
 5. Olumlu mu? Olumlu değil mi? Soru mu?
 6. Yer var mı?
 7. Zaman Var mı?

Bu soruları düzgğn sorup cevaplarını alabiliyorsak başarılı bir durum cümlesi kurmamız için hiç bir engel kalmamış demektir.
Bu ders için öğrendiğimiz yabancı kelimeler;
rather: oldukça
quite: oldukça
cold: soğuk
wide: geniş
narrow: dar
useful: yararlı
book: kitap
pavement: kaldırım
statement: durum
best: en iyi
fast: hızlı
very: çok
almost: neredeyse
perfect: mükemmel
singular: tekil (grup bazında)
plural: çoğul (grup bazında)

Evet bu bilgiler eşliğinde 1. dersim bitti umarım üstüne sağlam taşlar koyarak ilerleyebiliriz.

İyi Çalışmalar

Yorumlar