Bursa Doğanbey (Süluki -SÜLÜKLÜ) Camii

Bursa süluki camii (Toki doğanbey mevkii) 02 Eylül 2012 Pazar 16:00 civarlarında çekilmiş fotoğraflar küçük uhrevi mekanlarımızdan güzide şehrimizdeki kabenin şubelerinden birisi.

Abdesthanesi tuvaletlerin bulunduğu bölümde olduğu için, abdesti genelde dışarıdaki çeşmeden almak gerekiyor. Necasetin cirit attığı bir yere abdesthane pek güzel olmamış, yakışmamış, buraya genelde turistler ya da dışarıda çarşıda işlerini halletmeye gelen insanların geldiğini düşünürsek hizmetin başka yerlerde de anlatılacağı hususunu hatırlamamız ve ehemmiyet göstermemiz gereken bir yer olduğunu düşünüyorum çünkü içerideki pis koku abdesthane kısmına ne yazık ki çok keskin vuruyor ve bunun nezdinde borcumuzu en güzel şekilde ödeme gereksinimi duyarken bu güzelliği baltalıyor muşuz hissine kapılıyorum. Süluki camii önündeki banklar gelip geçen insanların ya da namazını kılıp çıkanların dinlenebileceği, ağaçların gölgelendirdiği ve de sağı solu betonlarla dolu olan Fomara - Şehreküstü mevkisinde az da olsa nefes almanin imkan sağladığı ve şanslıysanız yuvadan kaçıp yolunu şaşıran kuşların tiz sesleriyle kulakların pasının silindiği bir yer olma özelliğini gösteriyor. Cumhurtiyet döneminin izlerini taşıyor. Yenileme yada yapım yılı bu dönemlerde sanırım. Süluki Camii'nin içi nezih iki kısımdan oluşuyor giriş bölümünde sağ taraftan yukarıya kadınlar bölümüne çıkılabilir (namaz saatleri dışında iç kısım kapalı) -erkekler için- dışarıdaki (giriş) bölüm(ün)de namazlarınızı kılabiliyorsunuz.
Tuvalet bölümünde duran amca içinde umarım bekleme yeri dışarıya yapılır, insan her daim güzelliklere bakmalı, tamamen güzelliklere bakamıyorsa zamanın çoğunu güzelliklere bakarak harcamalı, güzeli koklamalı bu adamın görevi olabilir ancak bu görevli için dışarıda bekleme yeri yapılmak suretiylede görevini ifa edebilir. Her daim güzellikler sunmak dileğiyle esen kalın...

Sülukicamii-bursa Resimleri büyük halini görmek için üstlerine tıklayınız

süluki camii 1
süluki camii 2

süluki camii bursa giriş kısmı dış kapı
Sülüklü camii bursa minare

sülüklü camii hutbe bölümü
süluki-camii mihrap bölümü
sülüki camii mihrap 2

süluk-i camii iç kısım
süluki camii bursa dış kısım
Yorumlar

  1. Bu arada SÜLUKİ Camii sülüklü anlamına geliyormuş konu hakkında Bursa Valiliği yazısı :Çifte fırınlar semtinin güneyinde, bulunan cami Kanuni döneminde yaptırılmıştır. Caminin 1936 yılında halk tarafından ihyası sırasında mevcut temeller üzerine eski taşlardan da istifade edilerek inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin yanları ve önü açık olması gerekirken daha fazla kişinin ibadetini sağlamak amacı ile minaresinin bir kısmı muhafaza edilmiş, daha sonra bu kısımlar da tamir görmüştür.

    Bugünkü durumu ile yapı; dikdörtgen planlı, ahşap çatılı, üzeri Marsilya tipi kiremitle örtülüdür.

    Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minaresi beden duvarına bitişik olup, silindirik tuğla gövde tamamen sıvalıdır. Şerefe altı, üç sıra kirpi saçak dizilidir.

    Plan tertibi değişmeyen, geçirdiği değişimlere rağmen planından başka orijinal parçaları da olan, aynı zamanda toplumun belli bir döneminde günümüze bilgiler aktaran bir yapıdır.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler