Üftade Tekkesi Restorasyon İşlemleri ve Osmangazi Belediyesi

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa restorasyonunu üstlendikleri Üftade Tekke ve Cami ( Camii ) Restorasyon işlemlerinde nedense ağır bir işleyiş var. Çalışmaların halen devam etmesine karşın inşaat halinde bulunan Tekke Zaviye kısmının haricinde geçtiğimiz senenin başlarında Üftade Cami kısmında da bir restorasyon işlemi başlatıldı. Aslına uygun olarak restorasyon işleminin uzun süreceği akıllarda yer etmişti. 2006 yılından beri devam eden Üftade Tekkesi  dernek kurulum aşamasından öncede Üftade Hazretlerinin torunları olduğunu iddia eden ve soyadı kanunu sıralarında Üftadeoğulları olduğunu zannettiğimiz şahıslar Üftade Tekkesine ve Cami 'ne yapılan yardımların tek sahibi sayılıyor. Bu dönemde toplanan paralarında ne duruma geldi ve bu paraları bakım onarım işlerinde kullanmak için kendileri alıyorlardı.
Bu sancılı evreden sonra dernek çalışmaları hız kazandı ve Üftade Tekkesinin yalnızlığı mollafenari mahallesi sakinlerince birleşme neticesinde üzerinden atmış oldu. Bir zaman özel kuruluşların (Nur kuyumculuk) destekleri ile başlayan restorasyon işlemleri hakettiği önemi 2007 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE ve Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa DÜNDAR ve ismini bilmediğimiz mahalle halkından girişimci arkadaşlarımızın destekleri ile Yerel Yönetimlerin desteğini arkasına alarak Üftade Tekke restorasyonlarına devam edildi. Ancak geçen 4 sene sonunda (5. seneye girdik.) halen bitirilemeyen Cami ve Tekke zaviyesinin restorasyonu biz Hz. Üftadenin komşularını hayli üzmeye başladı. 

Aşağıda Üftade Tekkesi'ne ait son resimleri ekliyorum. Güncel fotoğrafları da yazılarımla birlikte yüklemeye ve bu sayfalardan dallandırmaya (link ekleme) gayret edeceğim.

Üftade Tekkesinin eski imam evi olan kısmı

Devamında Böcek sokak'a devam eden ve Restorasyon işlerine
ait olarak devam eden yol düzenlemesi ile parke ile döşenen ma
hallemizin en güzel ve yeni yoluna sahip mekan cami cemaati na
mazlarını tabela gördüğünüz kısımda namazlarını kılmaktadır.

2011 yılı başlarında başlayan Üftade Cami Restorasyonu büyük
ölçüde tamamlandı. Dış kısmı büyük ölçüde tamamlanan cami'nin
kalan iç kısmınında 1 seneden fazla süreceği tahmin ediliyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesinin çalışmaları ve çalışmalarından önceki resimleri de aşağıdaki gibidir.
Çalışmalardan önceki Üftade tekke camisinin görünümü

Yine çalışmalardan önce Üftade tekkesinden bir görünüm.
kahverengi kapı hela sağ tarafta ki pencere ise imam evine ait

Üftade Tekkesi

Üftade Tekke Cami minare

Üftade Tekke ve Bursa


Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalışmalarından bir görünüm.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Üftade Tekkesi Restorasyon
Çalışmalarından bir kesit
Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında da Mollafenari Mahallesi Üftade Tekkesi ve Camii Restorasyonundan " Üftade Tekke ve Camii Restorasyonunda sona gelindi" şeklinde bir başlık ve Hz. Üftade'nin eşyaları ve müştemilatlarından oluşan bir müze haline getirileceği ve buranın bursa inanç turizmine katkı sağlayacağından bahseden bir yazı oluşturmuş. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'ne ( osmangazi belediyesi telefonu : 0224 444 16 01)  Üftade Tekke ve Camii Restorasyonunda bugüne kadar göstermiş oldukları gayret için teşekkürlerimizi bir borç biliyor, çalışmalar hız katmaları ve kısa zamanda Üftade camisinin yeniden ibadete açılması ümidimizi kendilerinin duymasını istiyoruz.


Osmangazi belediyesi internet sayfasından osmangazi ilçesi toki (toplu konut) hakkında bilgi alabilir. Osmangazi Belediyesi Kurslarını takip edebilir.Bu kurslara katılım için gerekli formları doldurup kişisel gelişiminizi arttırabilirsiniz.Osmangazi belediyesi (emlak vergisi) bir çok konuda sunduğu hizmetler hakkında da bilgi vermeye çalışacağım. 

Yorumlar