Bursa Büyükşehir Belediyesi 4/B’li Sözleşmeli Personel Alımı

İnternette gezinirken Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilintili haberleri de geçmiş yada güncel olarak Mollafenari Mahallesi Sitesine topluyorum. Böylece site hem mahalle sorunlarına dair bilgi platformu oluştururken Bursa Büyükşehir Belediyesi Haberleri için liste halini alacaktır.2009 yılı sözleşmeli haberleri için internetten bulduğum bu iş ilanını düzenledim. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda ünvanı ve adedi belirtilen kadrolara yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre eleman alınacak. Ayrıntılar yazının devamında.BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49.MADDESİ GEREĞİNCE TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda ünvanı ve adedi belirtilen kadrolara yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre eleman alınacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyesine Alınacak Ünvan ve Sayı Eğitim Durumu

 • Harita Mühendisi 2 kişi Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olmak
 • İnşaat Mühendisi 4 kişi Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak
 • Makine Mühendisi 1 kişi Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak
 • Elektrik Mühendisi 1 kişi Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmak
 • Bilgisayar , Elektronik veya Yazılım Mühendisi 4 kişi Üniversitelerin Bilgisayar , Elektronik veya Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olmak
 • Peyzaj mimarı 2 kişi Üniversitelerin Peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olmak
 • Mimar 4 kişi Üniversitelerin mimarlık bölümünden mezun olmak
 • Yüksek mimar 1 kişi Üniversitelerin mimarlık bölümünden mezun olmak ve Üniversitelerin Mimarlık Bölümünde Restorasyon yüksek lisansı yapmış olmak
 • Şehir Plancısı 3 kişi Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak
 • Bilgisayar Teknikeri 1 kişi MYO’larının Bilgisayar Donanımı bölümünden mezun olmak
 • Harita Teknikeri 1 kişi MYO’larının Harita ve Kadastro bölümünden mezun olmak
 • Makine Teknikeri 1 kişi MYO’larının Makine bölümünden mezun olmak
 • İnşaat Teknikeri 1 kişi MYO’larının İnşaat bölümünden mezun olmak


ARANAN ŞARTLAR1-Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak


SÖZLÜ SINAVDA İSTENECEK BELGELER- T.C.Vatandaşlık no’lu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
BAŞVURU SÜRESİ: 03 Haziran 2009 / 17 Haziran 2009

BAŞVURU ŞEKLİ : www.bursa.bel.tr/isbasvuru/form adresinden İş Başvuru ve Bilgi Formunu doldurarak müracaat edebilirler.
SINAV YERİ VE SAATLERİ:Sınav gün ve saatleri müracaat sonuçlandıktan sonra 22 Haziran 2009 tarihi itibarıyla www.bursa.bel.tr/isbasvuru adresinde duyurulacaktır..
SINAV SONUÇLARI :Sonuçlar www.bursa.bel.tr/isbasvuru adresinde duyurulacak olup, ayrıca başarılı olanlara yazılı olarak bildirilecektir.
Başvuru ve bilgi formunu girmek için tıklayınız.

Bu konuyla ilintili diğer arama terimleri;

bursa büyükşehir belediyesi
bursa büyükşehir belediyesi iş başvurusu
bursa büyükşehir belediyesi sözleşmeli personel alım ilanı
bursa büyükşehir belediyesi iş başvuru formu
bursa büyükşehir belediyesi personel alımı
bursabüyükşehirbelediyesi
bursa büyükşehir belediyesi sınav sonuçları
yıldırım belediyesi iş başvurusu
bursa yıldırım belediyesi iş ilanları
bursa büyükşehir belediyesi iş ilanları

Yorumlar